Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MÜTEKEBBİR" KELİMESİ

 

MÜTEKEBBİR İSMİ: İzzet, Azamet ve Şeref'te tek ve eşsiz saltanat sahibi olan, eşi ve benzeri olmayan.

 

Kur'ân'da "Mütekebbir" kelimesi 7 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre ve âyet numaralarının toplamı olan 595 sayısı 7'nin katı etmektedir. Bu isimde 7 ve 19 kriterlerinin ikisi de görülmektedir.

 

SN1930x5; GA6; 16:29:8j;  (GN34670;) l'mutekebbiriyne           

SN4209x2; GA2; 40:76:8j;  (GN61546;) l'mutekebbiriyne           

SN5149x4; GA1; 59:23:15;  (GN71065;) l'mutekebbiru              

SN4118x2; GA3; 39:60:14j; (GN60245;) lil'mutekebbiri            

 

SN4160x2; GA6; 40:27:9;   (GN60829;) mutekebbirin               

SN4168x3; GA1; 40:35:22;  (GN60999;) mutekebbirin               

SN4130x7; GA6; 39:72:9j;  (GN60409;) mutekebbiriyne             

 

Sûre numaralarının toplamı = 273

Âyet numaralarının toplamı = 322

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA= 273+322=595=85x7

 

Yukarıda görülen birinci grupraki "El" takısı ile başlayan dört kelimenın sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı 19’un katı etmektedir.

 

SN1930x5; GA6; 16:29:8j;  (GN34670;) l'mutekebbiriyne           

SN4209x2; GA2; 40:76:8j;  (GN61546;) l'mutekebbiriyne           

SN5149x4; GA1; 59:23:15;  (GN71065;) l'mutekebbiru              

SN4118x2; GA3; 39:60:14j; (GN60245;) lil'mutekebbiri             

SûreNo=16+40+59+39=154

ÂyetNo=29+76+23+60=188

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=154+188=342=18x19

 

Bunlardan başka 2 adet "l’mutekebbiriyne" kelimesinin sûre ve âyet numaraları toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

SN1930x5; GA6; 16:29:8j;  (GN34670;) l'mutekebbiriyne           

SN4209x2; GA2; 40:76:8j;  (GN61546;) l'mutekebbiriyne           

 

SûreNo =16+40=56

ÂyetNo =29+76=105

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=56+105=161=23x7

 

Nihâyet tüm 10 kelimenin âyet sıra numaraları (SN) toplamı olan 27864 sayısı ile global numaraların (GN) toplamı olan 409763 sayısının toplamları 19’un katı etmektedir.

 

SN+GN=27864+409763=437627=23033x19

 

***