Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"NUR" KELİMESİ

 

NUR İSMİ: Alemleri ve kalbleri nurlandıran.

 

Kur'ân'da "n-v-r" kökünden olan "Nur" ismi ile ilgili kelimeler 43 kere geçmektedir. Bunlar iki grup oluşturmaktadır.

Birinci gruptakilerin sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı 7’nin katı ederken ikinci gruptakilerin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaralarının toplamı 19’un katı etmektedir.

 

SN1111x5; GA6; 7:157:37;  (GN21846;) nnûra            

SN790x6;  GA5; 6:1:9;     (GN16273;) vennûra          

SN264x5;  GA2; 2:257:9;   (GN5273 ;) nnûri            

SN264x5;  GA2; 2:257:16;  (GN5280 ;) nnûri            

SN685x6;  GA4; 5:16:13;   (GN13927;) nnûri            

SN3576x6; GA2; 33:43:10;  (GN54763;) nnûri            

SN1751x1; GA2; 14:1:10;   (GN32853;) nnûri            

SN1755x5; GA5; 14:5:11;   (GN32919;) nnûri            

SN5084x2; GA3; 57:9:12;   (GN69716;) nnûri            

SN5228x6; GA3; 65:11:15;  (GN72509;) nnûri

SN5207x6; GA3; 64:8:4;    (GN72124;) vennûri          

SN3680x5; GA2; 35:20:4j;  (GN56534;) nnûru            

SN1723x1; GA6; 13:16:28;  (GN32304;) vennûru          

SN1267x7; GA3; 9:32:4;    (GN24496;) nûra             

SN5171x5; GA6; 61:8:3;    (GN71553;) nûra             

SN667x2;  GA5; 4:174:11;  (GN13361;) nûran            

SN880x5;  GA5; 6:91:23;   (GN17785;) nûran            

SN911x1;  GA5; 6:122:7;   (GN18373;) nûran            

SN1369x4; GA2; 10:5:7;    (GN26504;) nûran            

SN2831x3; GA2; 24:40:29;  (GN45908;) nûran            

SN4324x5; GA1; 42:52:16;  (GN63316;) nûran            

SN5088x6; GA3; 57:13:15;  (GN69807;) nûran            

SN5103x7; GA2; 57:28:15;  (GN70135;) nûran            

SN5435x3; GA7; 71:16:4;   (GN74039;) nûran            

SN2826x5; GA3; 24:35:35;  (GN45797;) nûrin            

SN2831x3; GA6; 24:40:33j; (GN45912;) nûrin            

SN4080x6; GA5; 39:22:8;   (GN59680;) nûrin            

SN4127x4; GA5; 39:69:3;   (GN60345;) binûri           

SûreNo=790 ÂyetNo=1548  SA-Toplamı=2338=334x7

 

Sûre numaralarının toplamı=790

Âyet numaralarının toplamı=1548

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA=790+1548=2338=334x7

 

 

SN2826x5; GA5; 24:35:2;   (GN45764;) nûru             

SN684x5;  GA3; 5:15:22;   (GN13912;) nûrun             

SN2826x5; GA1; 24:35:33;  (GN45795;) nûrun            

SN713x6;  GA1; 5:44:6;    (GN14540;) venûrun          

SN715x1;  GA7; 5:46:17;   (GN14623;) venûrun          

SN24x3;   GA4; 2:17:12;   (GN200  ;) binûrihim        

SN1267x7; GA4; 9:32:12;   (GN24504;) nûrahû          

SN2826x5; GA2; 24:35:6;   (GN45768;) nûrihii          

SN2826x5; GA6; 24:35:38;  (GN45800;) linûrihii        

SN5087x5; GA7; 57:12:6;   (GN69776;) nûruhum          

SN5088x6; GA5; 57:13:10;  (GN69802;) nûrikum          

SN5094x5; GA4; 57:19:13;  (GN69920;) venûruhum        

SN5171x5; GA4; 61:8:8;    (GN71558;) nûrihii          

SN5237x1; GA2; 66:8:30;   (GN72711;) nûruhum          

SN5237x1; GA4; 66:8:39;   (GN72720;) nûranâ          

SûreNo=486      ÂyetNo=362      KelimeNo=254

SAK-Toplamı=1102=58x19

 

Sûre numaralarının toplamı=486

Âyet numaralarının toplamı=362

Kelime numaralarının toplamı=254

Sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaralarının toplamı= SAK=486+362+254=1102=58x19

 

 

***