Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. 04/04/2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Bu sayfadaki bilgilerin başka bir yazının içinde kullanılması halinde yine referans gösterilmesi gerekmektedir. Referans gösterilmeden yapılan alıntılar fikir hırsızlığına girmektedir.

 

 

 

7-11-19 KRİTERİYLE UYUMLU

R-H-M KÖKÜ

 

Kur'an'ı Kerim'de "r-H-m" kökü altında, Besmele Fatiha Suresinin bir numaralı ayeti olarak numaralandırılmazsa, 337 kelime vardır.

Bunların tümünün datası aşağıda verilmiştir. Tablonun sonundaki toplamlardan görüldüğü üzere bunların sure ve ayet (SA) numaraları kolonları   toplamlarının toplamı 7 sayısının katı etmektedir. Bunların "Kelime" kolonunun toplamı da 7'nin katı ettiğinden dolayısıyla sure, ayet, ve kelime (SAK) numaraları kolonlarının toplamı da 7 sayısının katı etmektedir.

Bunların "Kelime" kolonu toplamı da 19'un katı etmektedir. Dolayısıyla "Kelime" kolonunun toplamı olan 4256 sayısı hem 7'nin hem de 19'un katı etmektedir. 4256/7=608 ve 4256/19=224. Ayrıca bunların global numara (GN) kolonu toplamı ise 11'in katı etmektedir.

Bütün bunlardan görüldüğü üzere "r-H-m" kökü altındaki kelimelerin sayılarının toplamlarında 7, 11, ve 19 asal sayılarının katları kendini göstermektedir.

Bunların önemli bulgular olduğunu düşünmekteyim. 337 kelimenin kelime numaralarının toplamının böyle 7 ve 19 gibi iki asal sayının katı olması nasıl rastgele olabilir. Bunların üzerine bir de 337 kelimenin sure numaraları toplamı artı 337 kelimenin ayet numaraları toplamının yine 7'nin katı olması da nasıl rastgele olabilir! Bütün bunların üzerine bir de 337 adet global numaraların (GN) toplamı ise 11 asal sayısının katı etmektedir.

Ayrıca yukarıdakilerin de ötesinde aşağıda görülen bütün gruplarda çeşitli SA, SAK, ve 5-kolondaki bütün sayıların toplamının 7'nin katı olduğu görülmektedir. Akıllarını kullananlar için yalnız bunlar Kur'an'ın mu'cizevi yapısı hakkında fikir verebilir.

 

Hidâyet Allahın elindedir. Onu istediğine verir. Kur'ân'da Enbiya Sûresinin 30. Âyetinde Allahü te'âlâ şöyle buyuruyor.

 

Elmalılı 10:100 - Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler

 

Allahü te'âlâ bizlere aklımızı kullanmamızı emrediyor. İnşaallah aklını kullanarak bu kitaptaki tespitleri anlayanlar Kur'ân'ın Allahın kitabı olduğu hakkında çok derin ve sarsılmaz bir inanca sahip olacak ve imanlarını tahkiki iman yani araştırılarak, kafa yorarak, düşünerek elde edilen en kıymetli iman seviyesine çıkaracaklardır diye düşünüyorum.

 

 

 

"r-H-m" kökü altındaki 337 kelime çeşitli şekilde gruplaşmaktadır. Bunların hesapları ayrı dosyalarda verilmiştir.

Mesela örnek olarak bu kelime gruplaşmalarını şu şekilde özetleyebiliriz.

1- 115 adet raHiym kelimesi;

2- 114 adet raHmet kelimesi;

3- 56 adet raHman kelimesi;

4- 337 kelimeden yukarıdaki 3 grubun toplamı çıkarılınca geriye kalan 52 kelimelik grup.

 

İlk üç gruptaki kelimelerin toplamı 19'un katı etmektedir. 115+114+56=285=15x19

 

 

rHm kökü

337 adet

 

 

 

 

SN

GN

Sure

Ayet

Kelime

 

2

6

1

2

2

rraHiymi       

44

588

2

37

11

rraHiymu       

61

801

2

54

27

rraHiymu       

135

2293

2

128

17

rraHiymu       

150

2595

2

143

45

raHiymun       

167

2882

2

160

11

rraHiymu       

170

2913

2

163

9

rraHiymu       

180

3130

2

173

25

raHiymun       

189

3328

2

182

16

raHiymun       

199

3589

2

192

6

raHiymun       

206

3781

2

199

12

raHiymun       

225

4190

2

218

16

raHiymun       

233

4365

2

226

13

raHiymun       

324

6718

3

31

14

raHiymun       

382

7699

3

89

11

raHiymun       

422

8364

3

129

16

raHiymun       

509

10091

4

16

14

rraHiymen      

516

10269

4

23

54

raHiymen       

518

10369

4

25

58

raHiymun       

522

10428

4

29

24

raHiymen       

557

11129

4

64

23

raHiymen       

589

11860

4

96

8

raHiymen       

593

11940

4

100

31

raHiymen       

599

12089

4

106

7

raHiymen       

603

12155

4

110

13

raHiymen       

622

12510

4

129

22

raHiymen       

645

12933

4

152

17

raHiymen       

672

13565

5

3

61

raHiymun       

703

14329

5

34

13

raHiymun        

708

14406

5

39

14

raHiymun       

743

15260

5

74

8

raHiymun       

767

15749

5

98

9

raHiymun       

843

17146

6

54

27

raHiymun       

934

18884

6

145

39

raHiymun       

954

19320

6

165

21

raHiymun       

1107

21723

7

153

14

raHiymun      

1121

22066

7

167

19

raHiymun      

1229

23768

8

69

11

raHiymun      

1230

23793

8

70

25

raHiymun      

1240

24007

9

5

26

raHiymun      

1262

24389

9

27

12

raHiymun      

1326

25631

9

91

26

raHiymun      

1334

25794

9

99

27

raHiymun      

1337

25858

9

102

17

raHiymun      

1339

25890

9

104

16

rraHiymu       

1352

26164

9

117

27

raHiymun      

1353

26195

9

118

31

rraHiymu      

1363

26394

9

128

14

raHiymun      

1471

28214

10

107

24

rraHiymu      

1514

28932

11

41

11

raHiymun      

1563

29756

11

90

8

raHiymun      

1649

31064

12

53

15

raHiymun      

1694

31757

12

98

9

rraHiymu      

1786

33469

14

36

15

raHiymun      

1851

34032

15

49

6

rraHiymu      

1908

34401

16

7

14

raHiymun      

1919

34530

16

18

10

raHiymun      

1948

34943

16

47

8

raHiymun      

2011

35918

16

110

18

raHiymun      

2016

36001

16

115

22

raHiymun      

2020

36062

16

119

19

raHiymun      

2095

37095

17

66

14

raHiymen      

2660

43867

22

65

27

raHiymun      

2796

45224

24

5

11

raHiymun      

2811

45423

24

20

9

raHiymun      

2813

45484

24

22

26

raHiymun      

2824

45749

24

33

48

raHiymun      

2853

46411

24

62

39

raHiymun      

2861

46547

25

6

12

raHiymen      

2925

47289

25

70

16

raHiymen      

2941

47421

26

9

5

rraHiymu       

3000

47807

26

68

5

rraHiymu      

3036

47986

26

104

5

rraHiymu      

3054

48091

26

122

5

rraHiymu      

3072

48183

26

140

5

rraHiymu      

3091

48291

26

159

5

rraHiymu      

3107

48383

26

175

5

rraHiymu      

3123

48485

26

191

5

rraHiymu      

3149

48616

26

217

4

rraHiymi      

3170

48789

27

11

11

raHiymun      

3189

49034

27

30

8

rraHiymi      

3268

50066

28

16

13

rraHiymu      

3414

52282

30

5

8

rraHiymu      

3509

53693

32

6

6

rraHiymu      

3538

54079

33

5

28

raHiymen      

3557

54423

33

24

16

raHiymen      

3576

54766

33

43

13

raHiymen      

3583

54893

33

50

62

raHiymen      

3592

55126

33

59

22

raHiymen      

3606

55295

33

73

15

raHiymen      

3608

55329

34

2

17

rraHiymu      

3710

56969

36

5

3

rraHiymi       

3763

57467

36

58

5

rraHiymin     

4111

60156

39

53

21

rraHiymu      

4220

61693

41

2

4

rraHiymi      

4250

62109

41

32

4

raHiymin      

4277

62523

42

5

19

rraHiymu      

4456

64443

44

42

8

rraHiymu      

4518

65129

46

8

25

rraHiymu      

4597

66407

48

14

14

raHiymen      

4617

66835

49

5

12

raHiymun      

4624

67000

49

12

32

raHiymun      

4626

67048

49

14

27

raHiymun      

4763

68001

52

28

9

rraHiymu      

5084

69721

57

9

17

raHiymun      

5103

70142

57

28

22

raHiymun      

5116

70461

58

12

23

raHiymun      

5136

70864

59

10

23

raHiymun      

5148

71050

59

22

13

rraHiymu      

5157

71260

60

7

15

raHiymun      

5162

71418

60

12

39

raHiymun      

5213

72223

64

14

19

raHiymun      

5230

72568

66

1

15

raHiymun      

5495

74631

73

20

78

raHiymun      

4612

66713

48

29

9

ruHamâu      

71

1016

2

64

10

veraHmetuhû   

112

1838

2

105

19

biraHmetihii   

164

2824

2

157

6

veraHmetun     

185

3266

2

178

31

veraHmetun     

225

4186

2

218

12

raHmete        

301

6285

3

8

12

raHmeten       

367

7408

3

74

2

biraHmetihii   

400

7996

3

107

6

raHmeti        

450

8880

3

157

11

veraHmetun      

452

8892

3

159

2

raHmetin       

576

11506

4

83

26

veraHmetuhû   

589

11856

4

96

4

veraHmeten     

606

12185

4

113

5

veraHmetuhû   

668

13371

4

175

9

raHmetin       

801

16431

6

12

12

rraHmete       

843

17132

6

54

13

rraHmete       

922

18576

6

133

4

rraHmeti       

936

18918

6

147

6

raHmetin       

943

19104

6

154

13

veraHmeten     

946

19147

6

157

17

veraHmetun     

1003

20090

7

49

7

biraHmetin    

1006

20145

7

52

8

veraHmeten    

1010

20236

7

56

11

raHmete       

1011

20248

7

57

8

raHmetihii    

1026

20486

7

72

4

biraHmetin    

1105

21691

7

151

8

raHmetike     

1108

21734

7

154

11

veraHmetun    

1110

21797

7

156

18

veraHmetiy    

1157

22624

7

203

21

veraHmetun    

1256

24268

9

21

3

biraHmetin    

1296

25063

9

61

16

veraHmetun    

1334

25790

9

99

23

raHmetihii    

1385

26793

10

21

4

raHmeten      

1421

27425

10

57

14

veraHmetun    

1422

27430

10

58

4

vebiraHmetihii

1450

27870

10

86

2

biraHmetike   

1482

28393

11

9

5

raHmeten      

1490

28528

11

17

15

veraHmeten    

1501

28712

11

28

12

raHmeten      

1531

29227

11

58

9

biraHmetin    

1536

29324

11

63

13

raHmeten       

1539

29372

11

66

9

biraHmetin    

1546

29462

11

73

6

raHmetu       

1567

29821

11

94

9

biraHmetin    

1652

31097

12

56

11

biraHmetinâ  

1707

31987

12

111

21

veraHmeten    

1858

34077

15

56

5

raHmeti       

1965

35160

16

64

12

veraHmeten    

1990

35595

16

89

22

veraHmeten    

2053

36508

17

24

6

rraHmeti      

2057

36550

17

28

5

raHmetin      

2086

36944

17

57

11

raHmetehû    

2111

37307

17

82

7

veraHmetun    

2116

37365

17

87

2

raHmeten      

2129

37574

17

100

6

raHmeti       

2150

37832

18

10

11

raHmeten      

2156

37915

18

16

14

raHmetihii    

2198

38666

18

58

4

rraHmeti      

2205

38760

18

65

6

raHmeten      

2222

38978

18

82

22

raHmeten      

2238

39165

18

98

3

raHmetun      

2252

39318

19

2

2

raHmeti       

2271

39515

19

21

11

veraHmeten    

2300

39831

19

50

4

raHmetinâ    

2303

39857

19

53

4

raHmetinâ    

2558

42401

21

75

3

raHmetinâ    

2567

42514

21

84

12

raHmeten      

2569

42528

21

86

3

raHmetinâ    

2590

42760

21

107

4

raHmeten      

2801

45275

24

10

5

veraHmetuhû  

2805

45338

24

14

5

veraHmetuhû  

2811

45419

24

20

5

veraHmetuhû  

2812

45444

24

21

21

veraHmetuhû  

2903

47035

25

48

8

raHmetihii    

3178

48911

27

19

21

biraHmetike   

3222

49476

27

63

13

raHmetihii    

3236

49628

27

77

3

veraHmetun    

3295

50536

28

43

14

veraHmeten     

3298

50577

28

46

8

raHmeten      

3325

50973

28

73

2

raHmetihii    

3338

51232

28

86

9

raHmeten      

3363

51574

29

23

9

raHmetiy      

3391

52021

29

51

12

leraHmeten    

3430

52470

30

21

14

veraHmeten    

3442

52664

30

33

13

raHmeten      

3445

52689

30

36

4

raHmeten      

3455

52849

30

46

9

raHmetihii    

3459

52917

30

50

4

raHmeti       

3472

53075

31

3

2

veraHmeten    

3550

54273

33

17

15

raHmeten      

3662

56209

35

2

6

raHmetin      

3749

57326

36

44

2

raHmeten      

3979

58630

38

9

4

raHmeti       

4013

58979

38

43

6

raHmeten       

4067

59486

39

9

11

raHmete       

4096

59905

39

38

26

biraHmetin    

4096

59909

39

38

30

raHmetihii    

4111

60146

39

53

11

raHmeti       

4140

60545

40

7

18

raHmeten      

4268

62392

41

50

3

raHmeten      

4280

62569

42

8

12

raHmetihii    

4300

62971

42

28

10

raHmetehu     

4320

63241

42

48

16

raHmeten      

4357

63632

43

32

3

raHmete       

4357

63650

43

32

21

veraHmetu     

4420

64201

44

6

1

raHmeten      

4493

64762

45

20

5

veraHmetun    

4503

64917

45

30

9

raHmetihii    

4522

65202

46

12

6

veraHmeten    

4608

66624

48

25

30

raHmetihii    

5088

69815

57

13

23

rraHmetu      

5102

70099

57

27

18

veraHmeten    

5103

70132

57

28

12

raHmetihii    

5622

75289

76

31

5

raHmetihii    

2

5

1

2

1

erraHmâni     

170

2912

2

163

8

rraHmânu      

1737

32560

13

30

17

birraHmâni   

2139

37695

17

110

6

rraHmâne     

2268

39480

19

18

4

birraHmâni   

2276

39569

19

26

13

lirraHmâni   

2294

39763

19

44

9

lirraHmâni   

2295

39773

19

45

9

rraHmâni     

2308

39917

19

58

26

rraHmâni     

2311

39948

19

61

5

rraHmânu     

2319

40039

19

69

9

rraHmâni     

2325

40098

19

75

8

rraHmânu      

2328

40142

19

78

6

rraHmâni     

2335

40192

19

85

5

rraHmâni     

2337

40206

19

87

8

rraHmâni     

2338

40210

19

88

3

rraHmânu     

2341

40227

19

91

3

lirraHmâni   

2342

40231

19

92

3

lirraHmâni   

2343

40243

19

93

9

rraHmâni     

2346

40261

19

96

8

rraHmânu     

2353

40303

20

5

1

erraHmânu    

2438

41120

20

90

14

rraHmânu     

2456

41302

20

108

9

lirraHmâni   

2457

41315

20

109

9

rraHmânu     

2509

41897

21

26

3

rraHmânu     

2519

42021

21

36

15

rraHmâni     

2525

42084

21

42

7

rraHmâni     

2595

42807

21

112

6

rraHmânu     

2881

46791

25

26

4

lirraHmâni   

2914

47160

25

59

14

erraHmânu    

2915

47168

25

60

5

lirraHmâni   

2915

47171

25

60

8

rraHmânu     

2918

47202

25

63

2

rraHmâni     

2937

47384

26

5

6

rraHmâni     

3189

49033

27

30

7

rraHmâni     

3716

57021

36

11

7

rraHmâne     

3720

57068

36

15

9

rraHmânu     

3728

57139

36

23

7

rraHmânu     

3757

57419

36

52

11

rraHmânu      

4220

61692

41

2

3

rraHmâni     

4342

63477

43

17

6

lirraHmâni   

4344

63498

43

19

6

rraHmâni     

4345

63508

43

20

4

rraHmânu     

4358

63664

43

33

10

birraHmâni   

4361

63693

43

36

5

rraHmâni     

4370

63776

43

45

11

rraHmâni     

4406

64099

43

81

4

lirraHmâni   

4663

67369

50

33

3

rraHmâne     

4902

68859

55

1

1

erraHmânu    

5148

71049

59

22

12

rraHmânu     

5244

72837

67

3

10

rraHmâni     

5260

73010

67

19

11

rraHmânu     

5261

73024

67

20

10

rraHmâni     

5270

73120

67

29

3

rraHmânu     

5709

75606

78

37

6

rraHmâni     

5710

75622

78

38

12

rraHmânu     

805

16492

6

16

6

raHimehu       

1516

28969

11

43

17

raHime        

1592

30137

11

119

3

raHime        

1649

31059

12

53

10

raHime        

2748

44757

23

75

2

raHimnâhum   

4142

60578

40

9

8

raHimtehu     

4456

64438

44

42

3

raHime        

5269

73111

67

28

9

raHimenâ     

235

4387

2

228

15

erHâmihinne   

293

6160

2

286

43

verHamnâ      

299

6219

3

6

5

l'erHâmi      

425

8387

3

132

5

turHamûne     

494

9689

4

1

24

vel'erHâme    

932

18799

6

143

17

erHâmu        

933

18820

6

144

15

erHâmu        

944

19116

6

155

8

turHamûne     

977

19586

7

23

9

veterHamnâ    

1017

20351

7

63

13

turHamûne    

1103

21638

7

149

12

yerHamnâ     

1105

21693

7

151

10

erHamu        

1109

21776

7

155

38

verHamnâ     

1158

22634

7

204

8

turHamûne    

1235

23893

8

75

11

l'erHâmi     

1306

25259

9

71

19

seyerHamuhumu 

1520

29049

11

47

16

veterHamniy   

1660

31199

12

64

16

erHamu         

1688

31688

12

92

10

erHamu        

1715

32150

13

8

9

l'erHâmu     

2037

36284

17

8

4

yerHamekum    

2053

36511

17

24

9

rHamhumâ     

2083

36897

17

54

6

yerHamkum     

2566

42501

21

83

9

erHamu        

2600

42896

22

5

30

l'erHâmi     

2782

45054

23

109

11

verHamnâ     

2791

45138

23

118

4

verHam        

2847

46193

24

56

8

turHamûne    

3205

49271

27

46

13

turHamûne    

3361

51544

29

21

4

veyerHamu     

3503

53603

31

34

11

l'erHâmi     

3539

54088

33

6

9

l'erHâmi     

3750

57341

36

45

11

turHamûne    

4567

65998

47

22

10

erHâmekum    

4622

66928

49

10

10

turHamûne    

5153

71151

60

3

3

erHâmukum    

6040

76966

90

17

9

bil'merHameti 

2221

38956

18

81

9

ruHmen    

1105

21694

7

151

11

rrâHimiyne

1660

31200

12

64

17

rrâHimiyne

1688

31689

12

92

11

rrâHimiyne

2566

42502

21

83

10

rrâHimiyne

2782

45057

23

109

14

rrâHimiyne

2791

45141

23

118

7

rrâHimiyne

810210

13127356

7646

21873

4256

r-H-m-337

115744.28

1875336.57

1092.28

3124.71

608

 

2

4

2

5

0

7-artik

 

 

X

X

 

sa=7x

 

 

 

 

X

kelime=7x

 

 

X

X

X

sak=7x

42642.63

690913.47

402.42

1151.21

224

 

12

9

8

4

0

19-artik

 

 

 

 

X

kelime=19x

73655.45

1193396

695.09

1988.45

386.91

 

5

0

1

5

10

11-artik

 

X

 

 

 

gn=11x

 

Bunları değişik kelime grupları halinde ayrıca hesaplayacağız.

 

Burada okuyucuların dikkatıni SA ve SAK toplamlarının 7'nin katı olmasına çekmek istiyorum. Bunların ikisi de Kur'an'ın tamamını kapsayan sayımlarda görülen toplamlardır. 114 sure miktarınca hazırlanan 114 satırlık data bankasında 114 satırdaki Sure, Ayet, ve Kelime numaralarının toplamı yani SAK toplamı 7'nin katı etmektedir. Burada da "r-H-m" kökü altındaki 337 kelimenin SAK toplamı 7'nin katı etmektedir. Haydi diyelim hep beraber Allahü Ekber.

 

SA toplamında da mesele aynıdır. Kur'an'daki ayet sayısında yani 6236 adet ayeti sırayla bir satıra yazarak oluşturulan 6236 satırlık data bankasında Sure ve Ayet (SA) kolonları toplamı 7'nin katı etmektedir. Burada da "r-H-m" kökü altındaki 337 kelimenin SA toplamı 7'nin katı etmektedir. Haydi diyelim hep beraber bir daha Allahü Ekber.