Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"RÂFİ'U" KELİMESİ

 

RÂFİ'U İSMİ: En geniş manada yükselten.

 

Kur'ân'da "Râfi'U" isminin içinde bulunduğu "r-f-A" kökünde  29 kelime bulunmaktadır. Aşağıda 29 kelimenin gruplaşmış datası görülmektedir. Bu isimde 7 ve 19 kriterlerinin ikisi de görülmektedir.

 

Birinci grubu "verafeÅnâ" kelimeleri oluşturmaktadır. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı 513 etmektedir ki bu sayı 19’un katıdır.

İkinci gruptaki iki "*rafeÅnâhu" kelimesinin sûre ve âyet numaralarının toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

Üçüncü grubu "rafeA" kelimeleri oluşturmaktadır. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı 910 etmektedir ki bu sayı 7’nin katıdır.

 

Dördüncü grubu "r-f-A" kökünden çeşitli kelimeler oluşturmaktadır. Bunların toplamı 1253 etmektedir ki bu sayı 7’nin katıdır.

 

Ve nihâyet "r-f-A" kökündeki bütün kelimelerin toplam ve çarpımların toplamı da 7 sayısının katı etmektedir.

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA= 2785

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı=SAÇ= 21505

İki toplamın toplamı=SA+SAÇ=2785+21505=24290=3470x7

 

SN70x7;   GA1; 2:63:4;    (GN995  ;) verafeÅ                 

SN100x2;  GA6; 2:93:4;    (GN1574 ;) verafeÅnâ

SN647x3;  GA7; 4:154:1;   (GN12971;) verafeÅnâ                 

SN4357x3; GA4; 43:32:12;  (GN63641;) verafeÅnâ                 

SN6094x4; GA7; 94:4:1;    (GN77154;) verafeÅnâ

SûreNo          ÂyetNo         KelimeNo       Toplam

145         346           22        SAK=513=27x19

                 

SN1130x3; GA7; 7:176:3;   (GN22211;) lerafeÅnâhu               

SN2307x4; GA3; 19:57:1;   (GN39889;) verafeÅnâhu               

SûreNo          ÂyetNo         KelimeNo       Toplam

26          233             4         263

            SA=259=37x7

 

SN1709x1; GA3; 13:2:3;    (GN32007;) rafeA                      

SN5740x7; GA7; 79:28:1;   (GN75747;) rafeA                      

SN260x1;  GA3; 2:253:11;  (GN5127 ;) verafeA                    

SN954x2;  GA6; 6:165:6;   (GN19305;) verafeA                    

SN1696x2; GA6; 12:100:1;  (GN31772;) verafeA                     

SN651x7;  GA5; 4:158:2;   (GN13053;) rafeAhu                    

SN4908x1; GA7; 55:7:2;    (GN68873;) rafeAhâ

SûreNo          ÂyetNo         KelimeNo       Toplam

171           713          26       SAK=910=130x7

                  

SN872x4;  GA7; 6:83:7;    (GN17661;) nerfeU                      

SN1672x6; GA1; 12:76:25;  (GN31410;) nerfeU                     

SN5115x5; GA6; 58:11:19;  (GN70426;) yerfeI                     

SN134x1;  GA3; 2:127:2;   (GN2264 ;) yerfeU                     

SN3670x2; GA2; 35:10:14;  (GN56352;) yerfeUhu                   

SN348x5;  GA3; 3:55:8;    (GN7108 ;) verâfiUke                 

SN4982x5; GA2; 56:3:2j;   (GN69218;) rrâfiAtun                 

SN2827x6; GA1; 24:36:6;   (GN45816;) turfeA                     

SN4614x1; GA7; 49:2:6;    (GN66780;) tarfeÛ                    

SN4148x4; GA7; 40:15:1;   (GN60648;) rafiyU                     

SN4740x1; GA3; 52:5:2j;   (GN67854;) l'merfûI                  

SN5013x1; GA1; 56:34:2j;  (GN69322;) merfûAtin                 

SN5772x4; GA4; 80:14:1;   (GN75870;) merfûAtin                 

SN5980x2; GA5; 88:13:3j;  (GN76711;) merfûAtun                 

SN5985x7; GA7; 88:18:4j;  (GN76727;) rufiAt                     

SûreNo          ÂyetNo  KelimeNo    Toplam

649                  502            102            SAK=1253=179x7

 

***