Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"RAHİYM" KELİMESİ

 

RAHİYM İSMİ: Ahirette yalnız müminlere acıyıp merhamet eden.

 

Kur'ân'da, Besmele Fatiha suresinin bir numaralı ayeti olarak numaralandırılmazsa,"RaHiym" kelimesi 114 kere geçmektedir. Bunların sûre ve âyet numaralarının toplamı 7’nin katı etmektedir. 48:29:9’daki çoğul "RuHamâu" kelimesinin sûre ve âyet numaraları toplamı olan 48+29=77 sayısı da 7’nin katıdır. Bunun da ilavesiyle hem sûre ve âyet numaraları toplamı 7’nin katı olmakta devam etmekte hem de sûre, âyet ve kelime numaraları toplamı 7’nin katı olmaktadır.

 

Excel dosyası hesaplarına göre mesele sûre, âyet ve kelime numaraları toplamının çok daha ötesindedir.

Aşağıda görülen datanın birinci kolonunda âyet sıra numaraları bulunmaktadır. "SN" demek sıra numarasının baş harfleri demektir. Buna göre birinci satırda görülen "SN2" bize âyet sıra numarasının 2 olduğunu göstermektedir. Soldan üçüncü satırda görülenler sûre, âyet, ve kelime numaralarıdır. Soldan dördüncü kolonda görülenler kelimenin global numarasıdır.

Bunlara göre tüm 115 kelimenin her kolondaki toplamlarını çıkardım. Bunların hepsinin toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

Âyet sıra numaraları kolonunun toplamı=SN=262438=1

Sûre numaraları kolonunun toplamı=2465=1

Âyet numaraları kolonunun toplamı=8028=6

Kelime numaraları kolonunun toplamı=2079=7

Global numaraları kolonunun toplamı=GN=4143383=6 

5 kolondaki toplamların toplamı=4418393=631199x7

 

Akıllara durgunluk verecek bir netice!

 

Yukarıdaki toplamlardan sonraki eşitlik işaretinden sonra  görülen 1, 6, 0 gibi rakamlar o toplamın 7 sayısına bölünmesinden geriye kalan artıkları göstermektedir. Artıkların toplamının 7 ettiği kolonlarda 7’in katı ilişkisi vardır. Mesela  yukarıda birinci satırda 262438=1 görülüyor. 5. satırda Global numaraları toplamı=4143383=6 görülüyor. Sondaki artıklar olan 1 ve 6 toplandığında 7 sayısını verdiğine göre bu iki sayının toplamı 7’nın katı eder demektir. Toplayıp görelim. SN+GN=7x

262438+4143383=4405821=629403x7

Buna göre âyet sıra numaraları toplamı ile global numaraların toplamı 7’nin katı etmektedir.

Daha önce sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK) toplamının da 7’nin katı ettiğini görmüştük

 

SN2x2;   GA6; 1:2:2j;    (GN6    ;) rraHiymi                   

SN44x2;  GA7; 2:37:11j;  (GN588  ;) rraHiymu                   

SN61x5;  GA3; 2:54:27j;  (GN801  ;) rraHiymu                   

SN135x2; GA4; 2:128:17j; (GN2293 ;) rraHiymu                   

SN150x3; GA5; 2:143:45j; (GN2595 ;) raHiymun                   

SN167x6; GA5; 2:160:11j; (GN2882 ;) rraHiymu                   

SN170x2; GA1; 2:163:9j;  (GN2913 ;) rraHiymu                    

SN180x5; GA1; 2:173:25j; (GN3130 ;) raHiymun                   

SN189x7; GA3; 2:182:16j; (GN3328 ;) raHiymun                   

SN199x3; GA5; 2:192:6j;  (GN3589 ;) raHiymun                   

SN206x3; GA1; 2:199:12j; (GN3781 ;) raHiymun                    

SN225x1; GA4; 2:218:16j; (GN4190 ;) raHiymun                   

SN233x2; GA4; 2:226:13j; (GN4365 ;) raHiymun                   

SN324x2; GA5; 3:31:14j;  (GN6718 ;) raHiymun                   

SN382x4; GA6; 3:89:11j;  (GN7699 ;) raHiymun                    

SN422x2; GA6; 3:129:16j; (GN8364 ;) raHiymun                   

SN509x5; GA4; 4:16:14j;  (GN10091;) rraHiymen                  

SN516x5; GA7; 4:23:54j;  (GN10269;) raHiymen                   

SN518x7; GA2; 4:25:58j;  (GN10369;) raHiymun                    

SN522x4; GA5; 4:29:24j;  (GN10428;) raHiymen                   

SN557x4; GA6; 4:64:23j;  (GN11129;) raHiymen                   

SN589x1; GA2; 4:96:8j;   (GN11860;) raHiymen                   

SN593x5; GA5; 4:100:31j; (GN11940;) raHiymen                    

SN599x4; GA7; 4:106:7j;  (GN12089;) raHiymen                   

SN603x1; GA3; 4:110:13j; (GN12155;) raHiymen                   

SN622x6; GA1; 4:129:22j; (GN12510;) raHiymen                   

SN645x1;  GA4; 4:152:17j; (GN12933;) raHiymen                   

SN672x7;  GA6; 5:3:61j;   (GN13565;) raHiymun                   

SN703x3;  GA7; 5:34:13j;  (GN14329;) raHiymun                   

SN708x1;  GA7; 5:39:14j;  (GN14406;) raHiymun                   

SN743x1;  GA7; 5:74:8j;   (GN15260;) raHiymun                   

SN767x4;  GA6; 5:98:9j;   (GN15749;) raHiymun                   

SN843x3;  GA3; 6:54:27j;  (GN17146;) raHiymun                   

SN934x3;  GA5; 6:145:39j; (GN18884;) raHiymun                   

SN954x2;  GA7; 6:165:21j; (GN19320;) raHiymun                   

SN1107x1; GA2; 7:153:14j; (GN21723;) raHiymun                   

SN1121x1; GA2; 7:167:19j; (GN22066;) raHiymun                   

SN1229x4; GA3; 8:69:11j;  (GN23768;) raHiymun                   

SN1230x5; GA7; 8:70:25j;  (GN23793;) raHiymun                   

SN1240x1; GA4; 9:5:26j;   (GN24007;) raHiymun                   

SN1262x2; GA1; 9:27:12j;  (GN24389;) raHiymun                   

SN1326x3; GA4; 9:91:26j;  (GN25631;) raHiymun                   

SN1334x4; GA6; 9:99:27j;  (GN25794;) raHiymun                   

SN1337x7; GA7; 9:102:17j; (GN25858;) raHiymun                   

SN1339x2; GA4; 9:104:16j; (GN25890;) rraHiymu                   

SN1352x1; GA5; 9:117:27j; (GN26164;) raHiymun                    

SN1353x2; GA1; 9:118:31j; (GN26195;) rraHiymu                   

SN1363x5; GA4; 9:128:14j; (GN26394;) raHiymun                   

SN1471x1; GA4; 10:107:24j;(GN28214;) rraHiymu                   

SN1514x2; GA1; 11:41:11j; (GN28932;) raHiymun                    

SN1563x2; GA6; 11:90:8;   (GN29756;) raHiymun                   

SN1649x4; GA5; 12:53:15j; (GN31064;) raHiymun                   

SN1694x7; GA5; 12:98:9j;  (GN31757;) rraHiymu                   

SN1786x1; GA2; 14:36:15j; (GN33469;) raHiymun                   

SN1851x3; GA5; 15:49:6j;  (GN34032;) rraHiymu                   

SN1908x4; GA3; 16:7:14j;  (GN34401;) raHiymun                   

SN1919x1; GA6; 16:18:10j; (GN34530;) raHiymun                   

SN1948x2; GA6; 16:47:8j;  (GN34943;) raHiymun                   

SN2011x2; GA1; 16:110:18j;(GN35918;) raHiymun                   

SN2016x7; GA7; 16:115:22j;(GN36001;) raHiymun                   

SN2020x4; GA5; 16:119:19j;(GN36062;) raHiymun                   

SN2095x2; GA2; 17:66:14j; (GN37095;) raHiymen                   

SN2660x7; GA5; 22:65:27j; (GN43867;) raHiymun                   

SN2796x3; GA4; 24:5:11j;  (GN45224;) raHiymun                   

SN2811x4; GA7; 24:20:9j;  (GN45423;) raHiymun                   

SN2813x6; GA5; 24:22:26j; (GN45484;) raHiymun                   

SN2824x3; GA4; 24:33:48j; (GN45749;) raHiymun                   

SN2853x4; GA1; 24:62:39j; (GN46411;) raHiymun                   

SN2861x5; GA4; 25:6:12j;  (GN46547;) raHiymen                   

SN2925x6; GA4; 25:70:16j; (GN47289;) raHiymen                   

SN2941x1; GA3; 26:9:5j;   (GN47421;) rraHiymu                   

SN3000x4; GA4; 26:68:5j;  (GN47807;) rraHiymu                   

SN3036x5; GA1; 26:104:5j; (GN47986;) rraHiymu                   

SN3054x2; GA1; 26:122:5j; (GN48091;) rraHiymu                   

SN3072x6; GA2; 26:140:5j; (GN48183;) rraHiymu                   

SN3091x4; GA5; 26:159:5j; (GN48291;) rraHiymu                   

SN3107x6; GA6; 26:175:5j; (GN48383;) rraHiymu                    

SN3123x1; GA3; 26:191:5j; (GN48485;) rraHiymu                   

SN3149x6; GA1; 26:217:4j; (GN48616;) rraHiymi                   

SN3170x6; GA6; 27:11:11j; (GN48789;) raHiymun                   

SN3189x4; GA6; 27:30:8j;  (GN49034;) rraHiymi                    

SN3268x6; GA2; 28:16:13j; (GN50066;) rraHiymu                   

SN3414x5; GA6; 30:5:8j;   (GN52282;) rraHiymu                   

SN3509x2; GA3; 32:6:6j;   (GN53693;) rraHiymu                   

SN3538x3; GA4; 33:5:28j;  (GN54079;) raHiymen                   

SN3557x1; GA5; 33:24:16j; (GN54423;) raHiymen                   

SN3576x6; GA5; 33:43:13j; (GN54766;) raHiymen                   

SN3583x6; GA6; 33:50:62j; (GN54893;) raHiymen                   

SN3592x1; GA1; 33:59:22j; (GN55126;) raHiymen                   

SN3606x1; GA2; 33:73:15j; (GN55295;) raHiymen                   

SN3608x3; GA1; 34:2:17;   (GN55329;) rraHiymu                   

SN3710x7; GA3; 36:5:3j;   (GN56969;) rraHiymi                   

SN3763x4; GA4; 36:58:5j;  (GN57467;) rraHiymin                  

SN4111x2; GA5; 39:53:21j; (GN60156;) rraHiymu                   

SN4220x6; GA2; 41:2:4j;   (GN61693;) rraHiymi                   

SN4250x1; GA5; 41:32:4j;  (GN62109;) raHiymin                   

SN4277x7; GA6; 42:5:19j;  (GN62523;) rraHiymu                   

SN4456x4; GA1; 44:42:8j;  (GN64443;) rraHiymu                   

SN4518x3; GA1; 46:8:25j;  (GN65129;) rraHiymu                   

SN4597x5; GA5; 48:14:14j; (GN66407;) raHiymen                   

SN4617x4; GA6; 49:5:12j;  (GN66835;) raHiymun                   

SN4624x4; GA3; 49:12:32j; (GN67000;) raHiymun                   

SN4626x6; GA2; 49:14:27j; (GN67048;) raHiymun                   

SN4763x3; GA3; 52:28:9j;  (GN68001;) rraHiymu                    

SN5084x2; GA1; 57:9:17j;  (GN69721;) raHiymun                   

SN5103x7; GA2; 57:28:22j; (GN70142;) raHiymun                   

SN5116x6; GA6; 58:12:23j; (GN70461;) raHiymun                   

SN5136x5; GA3; 59:10:23j; (GN70864;) raHiymun                    

SN5148x3; GA7; 59:22:13j; (GN71050;) rraHiymu                   

SN5157x5; GA7; 60:7:15j;  (GN71260;) raHiymun                   

SN5162x3; GA4; 60:12:39j; (GN71418;) raHiymun                   

SN5213x5; GA4; 64:14:19j; (GN72223;) raHiymun                   

SN5230x1; GA6; 66:1:15j;  (GN72568;) raHiymun                   

SN5495x7; GA4; 73:20:78j; (GN74631;) raHiymun                   

Sûre numaralarının toplamı=2417

Âyet numaralarının toplamı=7999

Sûre ve âyet numaralarının toplamı= 2417+7999=10416=1488x7

 

Şimdiye kadar gördüğümüz 56 adet raHmân kelimesi ve 114 adet raHiym kelimesi "r-H-m" kökü altındaki kelimelerdir. Bu kök altında 337 kelime vardır. Bunların tümünü kapsayan 7 veya 19 sayımları varmı diye araştırdım. Aşağıda bu araştırmanın sonuçlarını görüyorsunuz.

 

Âyet sıra numaraları kolonunun toplamı=SN=825023=3

Sûre numaraları kolonunun toplamı=7646=2

Âyet numaraları kolonunun toplamı=21873=5

Kelime numaraları kolonunun toplamı=4256=7

Sûre, âyet, kelime numaralarının toplamı= SAK =33775=7

Global numaraları kolonunun toplamı=GN=13127356=4

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı=SAM=326852=6

 

Yukarıdaki toplamlardan görüldüğü üzere sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı olan 33775 sayısı 7’nin katı etmektedir. 33775=4825x7.

 

Ayrıca sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı olan 326852 sayısı ile âyet sıra numaraları (SN) kolonunun toplamı olan 825023 sayısının toplamı 19’un katı etmektedir. Toplayıp görelim.

326852+825023=1151875=60625x19