Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"RAHMÂN" KELİMESİ

 

RAHMÂN İSMİ: Dünyada bütün yaratıklara merhamet edip ihtiyaçlarını karşılayan.

 

Kur'ân'da, Besmele Fatiha suresinin bir numaralı ayeti olarak numaralandırılmazsa, "RaHmân" kelimesi 56 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. 56 adet sûre ve âyet numaralarının toplamı ve sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı olan sayıların toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

Bundan başka tüm 56 kelimenin aşağıda görülen kolonlardaki toplamlarını çıkardım. Bunların hepsinin toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

Âyet sıra numaraları (SN) kolonunun toplamı=178509=2

Sûre numaraları kolonunun toplamı=1753=3

Âyet numaraları kolonunun toplamı=2798=5

Kelime numaraları kolonunun toplamı=421=1

Global numaraları (GN) kolonunun toplamı=2764779=3 

5 kolondaki toplamların toplamı=2948260=421180x7

 

56 kelimeyi kelimenin sonundaki harfe göre, yani e, i, u,  harflerine göre gruplaştırdım ve bu gruplardaki kelimelerin sûre, âyet, ve kelime numaralarını topladım.

Sonu "i" harfi olan yani "Rahmâni" diye biten 32 kelimenin toplamlarında 7 veya 19 ilişkisi görülmediğini tespit ettim.

Sonu "u" harfi ile olan yani "Rahmânu" diye biten 21 kelimenin

sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı olan sayı ile sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı olan sayının toplamının  7’nin katı ettiğini tespit ettim.

 

7 sayısının katı ile ilgili en güzel neticenin sonu "e" harfi olan yani "Rahmâne" diye biten 3 kelimenin toplamında olduğu görüldü. Öncelikle bu üç kelimenin hesaplarını görelim.

 

SN2139x4; GA7; 17:110:6;  (GN37695;) rraHmâne                   

SN3716x6; GA6; 36:11:7;   (GN57021;) rraHmâne                  

SN4663x1; GA1; 50:33:3;   (GN67369;) rraHmâne                  

 

Sûre numaralarının toplamı=17+36+50=103

Âyet numaralarının toplamı=110+11+33=154

Kelime numaralarının toplamı=6+7+3=16

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK) toplamı= 103+154+16=273=39x7

Bu güzel neticeleri veren âyetlerin meallarine de bir göz atmanın yerinde olacağını düşündüm.

 

Elmalılı 17:110 - (Sen onlara) de ki: İster "Allah" deyin, ister "Rahmân" deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç.

 

Elmalılı 36:11 - Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

 

Elmalılı 50:32-33 - Onlara denir ki: "İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riâyet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.

 

Sevgili okuyucular, lütfen şu âyetlerdeki manaların güzelliğine bir bakın. Allahın güzel isimleri hakkında bir kitap yazıyorsunuz. Bu arada bu isimler "Rahmân" ismi ile başladığından siz de araştırmanıza "Rahmân" ismi ile başlıyorsunuz. Bunların 56 adet olduğunu tespit ediyorsunuz. Ve bunların içinde üç adedinin sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamının 7’nin katı olduğu tespiti ile karşılaşıyorsunuz. Ve bu üç âyetten ilki olan 17. Sûrenin 110. âyetinde "En güzel isimler O'nundur" dendiğini görüyorsunuz.

Lütfen Allah için söyleyin kitaba bundan daha güzel bir başlangıç olabilirmiydi!

 

Şimdi gelelim diğer sayımlara. Yukarıda bahsettiğim 32, 21 ve 3 kelimeden oluşan üç grubun toplamlarına bir bakalım.

 

SûreNo  ÂyetNo       KelimeNo       Toplam         Çarpım

943         1481         248              2672             38231

707        1163         157              2027             27992

103        154           16                273              3916

----------------------------------------------------------------------------

1753       2798         421              4972             70139

 

Bu tablodaki toplam ve çarpımların neticelerini yazıya dökelim.

 

Sûre numaralarının toplamı=1753

Âyet numaralarının toplamı=2798

Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı=1753+2798=4551

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı=70139

İki toplamın toplamı=4551+70139=74690=10670x7

 

 

Şimdi bunların datasını da buraya koyalım ki isteyen hesapları kontrol edebilsin.

 

SN2x2;    GA5; 1:2:1;     (GN5    ;) erraHmâni                 

SN1737x1; GA3; 13:30:17;  (GN32560;) birraHmâni                

SN2268x7; GA7; 19:18:4;   (GN39480;) birraHmâni                

SN2276x1; GA5; 19:26:13;  (GN39569;) lirraHmâni                

SN2294x5; GA3; 19:44:9;   (GN39763;) lirraHmâni                

SN2295x6; GA6; 19:45:9;   (GN39773;) rraHmâni                  

SN2308x5; GA3; 19:58:26;  (GN39917;) rraHmâni                  

SN2319x2; GA6; 19:69:9;   (GN40039;) rraHmâni                  

SN2328x4; GA4; 19:78:6;   (GN40142;) rraHmâni                  

SN2335x4; GA5; 19:85:5;   (GN40192;) rraHmâni                  

SN2337x6; GA5; 19:87:8;   (GN40206;) rraHmâni                  

SN2341x3; GA5; 19:91:3;   (GN40227;) lirraHmâni                

SN2342x4; GA2; 19:92:3;   (GN40231;) lirraHmâni                

SN2343x5; GA7; 19:93:9;   (GN40243;) rraHmâni                  

SN2456x6; GA2; 20:108:9;  (GN41302;) lirraHmâni                

SN2519x6; GA7; 21:36:15;  (GN42021;) rraHmâni                  

SN2525x5; GA7; 21:42:7;   (GN42084;) rraHmâni                  

SN2881x4; GA3; 25:26:4;   (GN46791;) lirraHmâni                

SN2915x3; GA2; 25:60:5;   (GN47168;) lirraHmâni                

SN2918x6; GA1; 25:63:2;   (GN47202;) rraHmâni                  

SN2937x4; GA1; 26:5:6;    (GN47384;) rraHmâni                  

SN3189x4; GA5; 27:30:7;   (GN49033;) rraHmâni                  

SN4220x6; GA1; 41:2:3;    (GN61692;) rraHmâni                  

SN4342x2; GA1; 43:17:6;   (GN63477;) lirraHmâni                

SN4344x4; GA1; 43:19:6;   (GN63498;) rraHmâni                  

SN4358x4; GA6; 43:33:10;  (GN63664;) birraHmâni                

SN4361x7; GA7; 43:36:5;   (GN63693;) rraHmâni                  

SN4370x2; GA6; 43:45:11;  (GN63776;) rraHmâni                  

SN4406x3; GA7; 43:81:4;   (GN64099;) lirraHmâni                

SN5244x1; GA2; 67:3:10;   (GN72837;) rraHmâni                  

SN5261x4; GA7; 67:20:10;  (GN73024;) rraHmâni                  

SN5709x4; GA6; 78:37:6;   (GN75606;) rraHmâni                  

SûreNo  ÂyetNo       KelimeNo       Toplam         Çarpım

943         1481         248              2672             38231

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=2424

Global numaralarının toplamı= 1540698

İki toplamın toplamı=2424+1540698=1543122=220446x7

 

SN170x2;  GA7; 2:163:8;   (GN2912 ;) rraHmânu                  

SN2311x1; GA6; 19:61:5;   (GN39948;) rraHmânu                  

SN2325x1; GA2; 19:75:8;   (GN40098;) rraHmânu                  

SN2338x7; GA2; 19:88:3;   (GN40210;) rraHmânu                  

SN2346x1; GA4; 19:96:8;   (GN40261;) rraHmânu                  

SN2353x1; GA4; 20:5:1;    (GN40303;) erraHmânu                 

SN2438x2; GA2; 20:90:14;  (GN41120;) rraHmânu                   

SN2457x7; GA1; 20:109:9;  (GN41315;) rraHmânu                  

SN2509x3; GA2; 21:26:3;   (GN41897;) rraHmânu                  

SN2595x5; GA2; 21:112:6;  (GN42807;) rraHmânu                  

SN2914x2; GA1; 25:59:14;  (GN47160;) erraHmânu                  

SN2915x3; GA5; 25:60:8;   (GN47171;) rraHmânu                  

SN3720x3; GA4; 36:15:9;   (GN57068;) rraHmânu                  

SN3728x4; GA5; 36:23:7;   (GN57139;) rraHmânu                  

SN3757x5; GA5; 36:52:11;  (GN57419;) rraHmânu                   

SN4345x5; GA4; 43:20:4;   (GN63508;) rraHmânu                  

SN4902x2; GA7; 55:1:1j;   (GN68859;) arraHmânu                 

SN5148x3; GA6; 59:22:12;  (GN71049;) rraHmânu                  

SN5260x3; GA7; 67:19:11;  (GN73010;) rraHmânu                   

SN5270x6; GA5; 67:29:3;   (GN73120;) rraHmânu                  

SN5710x5; GA1; 78:38:12;  (GN75622;) rraHmânu                  

SûreNo  ÂyetNo       KelimeNo       Toplam         Çarpım

707        1163         157              2027             27992

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=1870

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı=27992

İki toplamın toplamı=1870+27992=29862=4266x7

 

SN2139x4; GA7; 17:110:6;  (GN37695;) rraHmâne                  

SN3716x6; GA6; 36:11:7;   (GN57021;) rraHmâne                  

SN4663x1; GA1; 50:33:3;   (GN67369;) rraHmâne                  

SûreNo  ÂyetNo       KelimeNo       Toplam         Çarpım

103        154           16                273              3916

 

***