Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"RAKIYB" KELİMESİ

 

RAKIYB İSMİ: Kullarını ve bütün yarattıklarını gözeten.

 

Kur'ân'da "r-K-b" kökünden olan "RaKıyb" ismi ile ilgili kelimeler 24 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN184x2;  GA2; 2:177:31;  (GN3215 ;) rriKâbi        

SN494x4;  GA6; 4:1:29j;   (GN9694 ;) raKiyben        

SN585x4;  GA6; 4:92:14;   (GN11717;) raKabetin       

SN585x4;  GA3; 4:92:32;   (GN11735;) raKabetin       

SN585x4;  GA3; 4:92:46;   (GN11749;) raKabetin       

SN758x2;  GA6; 5:89:25;   (GN15525;) raKabetin       

SN786x2;  GA7; 5:117:23;  (GN16212;) rraKiybe        

SN1243x4; GA2; 9:8:6;     (GN24054;) yerKubû        

SN1245x6; GA6; 9:10:2;    (GN24079;) yerKubûne      

SN1295x7; GA3; 9:60:10;   (GN25035;) rriKâbi        

SN1566x5; GA3; 11:93:17;  (GN29809;) verteKibû      

SN1566x5; GA6; 11:93:20j; (GN29812;) raKiybun        

SN2442x6; GA1; 20:94:17;  (GN41161;) terKub          

SN3270x1; GA2; 28:18:5;   (GN50080;) yeteraKKabu     

SN3273x4; GA6; 28:21:4;   (GN50147;) yeteraKKabu     

SN3585x1; GA3; 33:52:25j; (GN54953;) raKiyben        

SN4424x7; GA6; 44:10:1;   (GN64231;) ferteKib        

SN4473x7; GA3; 44:59:1;   (GN64522;) ferteKib        

SN4473x7; GA5; 44:59:3j;  (GN64524;) murteKibûne    

SN4549x6; GA5; 47:4:6;    (GN65707;) rriKâbi        

SN4648x7; GA4; 50:18:7;   (GN67260;) raKiybun        

SN4873x1; GA6; 54:27:6;   (GN68690;) ferteKibhum     

SN5107x4; GA5; 58:3:10;   (GN70215;) raKabetin       

SN6036x2; GA7; 90:13:2j;  (GN76944;) raKabetin       

SûreNo=617 ÂyetNo=1302 KelimeNo=342 Toplam=2261

 

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK) toplamı =2261=17x7x19

 

***