Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"SELÂM" KELİMESİ

 

SELÂM İSMİ: Kullarını selamete çıkarıp huzur ve sukunet veren. Ahirette Mü'min kullarına selam verecektir.

 

Kur'ân'da "Selâm" isminin içinde bulunduğu "s-l-m" kökü altında 140 kelime bulunmaktadır.

"Selâm" kelimesi 42 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre, âyet, ve kelime  numaralarının (SAK) toplamı olan 3829 sayısı 7'nin katı etmektedir. Sıra dışılığı göstermek bakımından bu yeterlidir. Diğerleri de üzerine kreması.

 

SN587x6;  GA7; 4:94:16;   (GN11795;) sselâme                   

SN685x6;  GA6; 5:16:8;    (GN13922;) sselâmi                   

SN843x3;  GA4; 6:54:7;    (GN17126;) selâmun                   

SN916x6;  GA1; 6:127:3;   (GN18474;) sselâmi                   

SN1000x6; GA3; 7:46:13;   (GN20051;) selâmun                   

SN1374x2; GA5; 10:10:7;   (GN26577;) selâmun                   

SN1389x3; GA4; 10:25:5;   (GN26926;) sselâmi                   

SN1521x2; GA7; 11:48:5;   (GN29057;) biselâmin                 

SN1542x2; GA1; 11:69:7;   (GN29408;) selâmen                   

SN1542x2; GA3; 11:69:9;   (GN29410;) selâmun                   

SN1731x2; GA1; 13:24:1;   (GN32460;) selâmun                   

SN1773x2; GA7; 14:23:17j; (GN33285;) selâmun                   

SN1848x7; GA1; 15:46:2;   (GN34007;) biselâmin                 

SN1854x6; GA5; 15:52:5;   (GN34046;) selâmen                   

SN1933x1; GA5; 16:32:6;   (GN34711;) selâmun                   

SN2265x4; GA2; 19:15:1;   (GN39447;) veselâmun                 

SN2283x1; GA6; 19:33:1;   (GN39633;) vesselâmu                 

SN2297x1; GA3; 19:47:2;   (GN39791;) selâmun                   

SN2312x2; GA4; 19:62:6;   (GN39960;) selâmen                   

SN2395x1; GA5; 20:47:17;  (GN40626;) vesselâmu                 

SN2552x4; GA1; 21:69:6;   (GN42344;) veselâmen                 

SN2918x6; GA4; 25:63:12j; (GN47212;) selâmen                   

SN2930x4; GA5; 25:75:9j;  (GN47339;) veselâmen                 

SN3218x5; GA6; 27:59:4;   (GN49391;) veselâmun                 

SN3307x3; GA6; 28:55:11;  (GN50721;) selâmun                   

SN3577x7; GA2; 33:44:4;   (GN54770;) selâmun                   

SN3763x4; GA7; 36:58:1;   (GN57463;) selâmun                   

SN3867x3; GA1; 37:79:1;   (GN58080;) selâmun                   

SN3897x5; GA3; 37:109:1;  (GN58236;) selâmun                   

SN3908x2; GA3; 37:120:1;  (GN58285;) selâmun                   

SN3918x5; GA3; 37:130:1;  (GN58327;) selâmun                    

SN3969x7; GA4; 37:181:1;  (GN58545;) veselâmun                 

SN4131x1; GA1; 39:73:16;  (GN60425;) selâmun

SN4414x4; GA7; 43:89:4;   (GN64176;) selâmun                   

SN4664x2; GA7; 50:34:2;   (GN67375;) biselâmin                 

SN4700x3; GA1; 51:25:5;   (GN67593;) selâmen                   

SN4700x3; GA3; 51:25:7;   (GN67595;) selâmun                   

SN5005x7; GA6; 56:26:3;   (GN69299;) selâmen                   

SN5005x7; GA7; 56:26:4j;  (GN69300;) selâmen

SN5070x2; GA6; 56:91:1;   (GN69565;) feselâmun                 

SN5149x4; GA3; 59:23:10;  (GN71060;) sselâmu                   

SN6130x5; GA1; 97:5:1;    (GN77302;) selâmun                   

 

7’nin katı için:

Âyet sıra numaraları (SN) kolonunun toplamı=122882=4

Sûre numaraları kolonunun toplamı=1188=5

Âyet numaraları kolonunun toplamı=2398=1

Kelime numaraları kolonunun toplamı=243=5

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı =SAK= 1188+2398+243=3829=547x7

Global numaraları kolonunun toplamı=GN=1915115=6

 

19’un katı için:

Âyet sıra numaraları (SN) kolonunun toplamı=122882=9

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK) toplamı =3829=10

SN+SAK=9+10=19

Dolayısıyla iki toplamın toplamı 19’un katı etmektedir. Hesaplayıp görelim:

122882+3829=126711=351x19x19

 

Âyet sıra numaraları (SN) kolonunun toplamı ile sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK)  toplamı’nın toplamı 19x19x351 etmektedir.

"s-l-m"  kökü altındaki tüm 140 kelimenin toplamlarını aşağıda görüyorsunuz.

 

Âyet sıra numaraları kolonunun toplamı=SN=340500=6

Sûre numaraları kolonunun toplamı=3272=3

Âyet numaraları kolonunun toplamı=8783=5

Kelime numaraları kolonunun toplamı=1638=234x7

Sûre, âyet, kelime kolonlarının toplamı= SAK =13693=1

Global numaraları kolonunun toplamı=GN=5315288=6

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı=SAÇ=155925=22275x7

 

Yukarıdaki satırların sonunda görülen artıkların toplamı 7’nin katı edenleri toplayalım.

SAK+GN=1+6=7     

Hesaplayıp görelim.

13693+5315288=13693+5315288 = 5328981=761283x7

 

Yani (sûre, âyet, kelime kolonunun toplamı) ve (global numaralar kolonunun toplamı) 7’nin katı etmektedir.

 

Ayrıca global numaraları (GN) kolonunun toplamı olan 5315288 sayısı 19’un katı etmektedir.

5315288=279752x19

 

Ayrıca sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı olan 155925 sayısı 7'nin katı etmektedir. 155925=22275x7

 

 

 

***