Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"VÂSİ'U" KELİMESİ

 

VÂSİ'U İSMİ: Her şeyi kuşatıcı.

 

Kur'ân'da "v-s-A" kökünden olan "Vâsi'U" ismi ile ilgili kelimeler 32 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir. Bunların içindeki 9 aded "vâsi’U" kelimesinin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaraları toplamı 19’un katı etmektedir.

 

SN122x3;  GA4; 2:115:11;  (GN2055 ;) vâsi’Un      

SN254x2;  GA4; 2:247:42;  (GN4974 ;) vâsi’Un      

SN268x2;  GA7; 2:261:23;  (GN5460 ;) vâsi’Un      

SN275x2;  GA4; 2:268:12;  (GN5639 ;) vâsi’Un      

SN366x2;  GA6; 3:73:31;   (GN7405 ;) vâsi’Un      

SN723x2;  GA5; 5:54:37;   (GN14845;) vâsi’Un       

SN2823x2; GA4; 24:32:16;  (GN45700;) vâsi’Un      

SN623x7;  GA4; 4:130:10;  (GN12520;) vâsi’An

SN4816x7; GA3; 53:32:10;  (GN68372;) vâsi’U        

SûreNo=97 ÂyetNo=1212 KelimeNo=192 Toplam=1501=79x19

 

SN243x5;  GA7; 2:236:16;  (GN4718 ;) l'mûsi’I      

SN4722x4; GA1; 51:47:5j;  (GN67747;) lemûsi’Ûne  

SûreNo=53 ÂyetNo=283 KelimeNo=21 Toplam=357=51x7

 

SN254x2;  GA6; 2:247:23;  (GN4955 ;) saAten       

SN593x5;  GA6; 4:100:11;  (GN11920;) vesa’Aten     

SN2813x6; GA6; 24:22:6;   (GN45464;) vessa’Ati       

SN5224x2; GA5; 65:7:3;    (GN72434;) sa’Atin         

SN623x7;  GA1; 4:130:7;   (GN12517;) sa’Atihi    

SN5224x2; GA7; 65:7:5;    (GN72436;) sa’Atihi

SN262x3;  GA2; 2:255:41;  (GN5231 ;) vesi’A          

SN869x1;  GA3; 6:80:19;   (GN17615;) vesi’A        

SN1043x7; GA7; 7:89:26;   (GN20804;) vesi’A        

SN2446x3; GA4; 20:98:9;   (GN41220;) vesi’A        

SN1110x4; GA7; 7:156:19;  (GN21798;) vesi’At       

SN4140x3; GA6; 40:7:15;   (GN60542;) vesi’Åte

SûreNo=246 ÂyetNo=1198 KelimeNo=184 Toplam=1628

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=246+1198=1444=4x19x19

 

SN240x2;  GA2; 2:233:21;  (GN4587 ;) vus’Ahâ      

SN293x6;  GA5; 2:286:6;   (GN6123 ;) vus’Ahâ      

SN941x3;  GA5; 6:152:20;  (GN19059;) vus’Ahâ      

SN996x2;  GA1; 7:42:9;    (GN19958;) vus’Ahâ      

SN2735x5; GA2; 23:62:5;   (GN44641;) vus’Ahâ

SN590x2;  GA1; 4:97:20;   (GN11880;) vâsi’Aten    

SN3396x1; GA1; 29:56:7;   (GN52081;) vâsi’Atun    

SN4068x1; GA1; 39:10:16;  (GN59515;) vâsi’Atun

SûreNo=112 ÂyetNo=938 Toplam=1050=150x7

 

SN936x5;  GA5; 6:147:7;   (GN18919;) vâsi’Atin    

6     147   7     160

      SA=153      SAK=160

 

Sevgili okuyucular yukarıda görüldüğü gibi 32 kelimeden 31’i 7 ve 19 sayısının katlarını oluşturacak şekilde gruplaşmaktadır.

6:147:7’deki "vâsi’Atin" kelimesi ise bu gruplaşmalara katılmamaktadır. Acaba bu kelime bir şekilde bizim dikkatimizimi çekmeye çalışıyor diye merak ettim ve bu kelimenin içinde geçtiği âyetin mealine baktım.

 

Elmalılı 6:147 - Eğer seni yalanladılarsa, de ki: "Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber O'nun azabı da suçlu toplumdan geri çevrilmez."

***

 

Bir de bütün kelimeleri kapsayan hesaplara bir bakalım.

 

Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı olan 4292 sayısı ile

sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı olan 22875 sayısının toplamı 27167 eder ki bu da 3881x7 eder.

 

Bu hesapların böyle netice verebilmesi için yukarıda bahsettiğimiz 6:147:7’deki "vâsi’Atin" kelimesine ihtiyaç var.

 

Sûre  Âyet  Kelime      Sûre  Âyet  Kelime

No    No    No          No    No    No

2      115    11            6      147    7                                                                      

2      233    21            6      152    20                                                                      

2      236    16            7      42     9                                                                      

2      247    23            7      89     26                                                                     

2      247    42            7      156    19                                                                      

2      255    41            20     98     9                                                                      

2      261    23            23     62     5                                                                      

2      268    12            24     22     6                                                                       

2      286    6             24     32     16                                                                     

3      73     31            29     56     7                                                                      

4      97     20            39     10     16                                                                     

4      100    11            40     7      15                                                                     

4      130    7             51     47     5                                                                      

4      130    10            53     32     10                                                                     

5      54     37            65     7      3                                                                      

6      80     19            65     7      5                                                                       

                                                514    3778   508    22875

                                                     SA=4292                          

                                                22875+4292=27167=3881x7

 

Sûre numaralarının toplamı = 514

Âyet numaralarının toplamı = 3778

Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı = 4292

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı = 22875

SA+SAÇ toplamı=4292+22875=27167=3881x7

 

***