Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"VÂHİD" KELİMESİ

 

VÂHİD İSMİ: Hiçbir yönden eşi ve benzeri olmayan.

 

Kur'ân'da "v-H-d" kökünden olan "Vâhid" ismi ile ilgili kelimeler 68 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN1798x6; GA2; 14:48:9;   (GN33637;) l'vâhidi                   

SN4149x5; GA1; 40:16:14;  (GN60677;) l'vâhidi                  

SûreNo=54   ÂyetNo=64 KelimeNo=23 SAK-Toplamı=141

 

SN1635x4; GA2; 12:39:9;   (GN30809;) l'vâhidu                  

SN1723x1; GA1; 13:16:44;  (GN32320;) l'vâhidu                   

SN4035x3; GA2; 38:65:10;  (GN59138;) l'vâhidu                  

SN4062x2; GA4; 39:4:15;   (GN59350;) l'vâhidu                  

SûreNo=102  ÂyetNo=124 KelimeNo=78  SAK-Toplamı=304=16x19

 

SN140x7;  GA4; 2:133:24;  (GN2377 ;) vâhiden                    

SN1266x6; GA6; 9:31:16;   (GN24485;) vâhiden                   

SN2869x6; GA3; 25:14:5;   (GN46637;) vâhiden                   

SN3975x6; GA2; 38:5:4;    (GN58585;) vâhiden                   

SN4870x5; GA1; 54:24:4;   (GN68664;) vâhiden                    

SN68x5;   GA6; 2:61:9;    (GN916  ;) vâhidin                   

SN504x7;  GA6; 4:11:25;   (GN9890 ;) vâhidin                   

SN505x1;  GA2; 4:12:62;   (GN9998 ;) vâhidin                   

SN1663x4; GA3; 12:67:8;   (GN31258;) vâhidin                    

SN1711x3; GA2; 13:4:15;   (GN32069;) vâhidin                   

SN2793x7; GA5; 24:2:5;    (GN45155;) vâhidin                   

SN170x2;  GA2; 2:163:3;   (GN2907 ;) vâhidun                   

SN664x6;  GA5; 4:171:39;  (GN13291;) vâhidun                   

SN742x7;  GA2; 5:73:14;   (GN15241;) vâhidun                   

SN808x3;  GA4; 6:19:33;   (GN16552;) vâhidun                   

SN1802x3; GA7; 14:52:10;  (GN33670;) vâhidun                   

SN1923x5; GA4; 16:22:3;   (GN34556;) vâhidun                   

SN1952x6; GA5; 16:51:10;  (GN34991;) vâhidun                   

SN2250x3; GA4; 18:110:11; (GN39302;) vâhidun                   

SN2591x1; GA6; 21:108:8;  (GN42769;) vâhidun                   

SN2629x4; GA2; 22:34:16;  (GN43388;) vâhidun                   

SN3386x5; GA4; 29:46:22;  (GN51944;) vâhidun                   

SN4224x3; GA2; 41:6:11;   (GN61735;) vâhidun                   

SûreNo=381  ÂyetNo=1219 KelimeNo=357  SAK-Toplamı=1957=103x19

 

Bir sonraki gruptakilerle beraber=103x19+177x19=40x7x19

Bu da hem yedinin hem de 19’un katı eder.

 

SN220x3;  GA5; 2:213:4;   (GN3995 ;) vâhideten                 

SN494x4;  GA1; 4:1:10;    (GN9675 ;) vâhidetin                 

SN496x6;  GA7; 4:3:20;    (GN9730 ;) fevâhideten               

SN504x7;  GA1; 4:11:20;   (GN9885 ;) vâhideten                 

SN595x7;  GA4; 4:102:39;  (GN12002;) vâhideten                 

SN717x3;  GA4; 5:48:35;   (GN14683;) vâhideten                 

SN887x5;  GA2; 6:98:6;    (GN17957;) vâhidetin                 

SN1143x2; GA7; 7:189:6;   (GN22435;) vâhidetin                 

SN1383x4; GA1; 10:19:6;   (GN26762;) vâhideten                 

SN1591x2; GA3; 11:118:7;  (GN30131;) vâhideten                 

SN1627x3; GA4; 12:31:11;  (GN30643;) vâhidetin                 

SN1994x6; GA6; 16:93:6;   (GN35671;) vâhideten                 

SN2575x6; GA6; 21:92:5;   (GN42608;) vâhideten                 

SN2725x2; GA2; 23:52:5;   (GN44571;) vâhideten                 

SN2887x3; GA5; 25:32:9;   (GN46856;) vâhideten                 

SN3497x4; GA2; 31:28:7;   (GN53475;) vâhidetin                 

SN3652x5; GA4; 34:46:4;   (GN56067;) bivâhidetin               

SN3734x3; GA6; 36:29:5;   (GN57189;) vâhideten                  

SN3754x2; GA2; 36:49:5;   (GN57388;) vâhideten                 

SN3758x6; GA5; 36:53:5;   (GN57426;) vâhideten                 

SN3792x5; GA2; 37:4:3j;   (GN57696;) levâhidun                 

SN3807x6; GA2; 37:19:4;   (GN57780;) vâhidetun                  

SN3985x2; GA3; 38:15:6;   (GN58677;) vâhideten                 

SN3993x3; GA7; 38:23:10;  (GN58758;) vâhidetun                 

SN4064x4; GA4; 39:6:4;    (GN59378;) vâhidetin                 

SN4280x3; GA4; 42:8:6;    (GN62563;) vâhideten                  

SN4358x4; GA2; 43:33:6;   (GN63660;) vâhideten                 

SN4877x5; GA7; 54:31:5;   (GN68712;) vâhideten                 

SN4896x3; GA6; 54:50:4;   (GN68830;) vâhidetun                 

SN5336x2; GA6; 69:13:6j;  (GN73513;) vâhidetun                  

SN5337x3; GA5; 69:14:6j;  (GN73519;) vâhideten                 

SN5725x6; GA3; 79:13:4j;  (GN75687;) vâhidetun                 

SN1024x2; GA5; 7:70:5;    (GN20445;) vaHdehû                   

SN2075x3; GA3; 17:46:15;  (GN36795;) vaHdehû                    

SN4103x1; GA2; 39:45:4;   (GN60006;) vaHdehû                   

SN4145x1; GA3; 40:12:6;   (GN60616;) vaHdehû                   

SN4217x3; GA3; 40:84:7;   (GN61666;) vaHdehû                   

SN5154x2; GA3; 60:4:32;   (GN71193;) vaHdehû                   

SN5506x4; GA1; 74:11:4j;  (GN74663;) vaHiyden                   

SûreNo=1203 ÂyetNo=1808 KelimeNo=352  SAK-Toplamı=3363=177x19

 

Bütün grupların toplamlarını toplayalım:

 

SûreNo=54   ÂyetNo=64   KelimeNo=23   Toplam=141

SûreNo=102  ÂyetNo=124  KelimeNo=78   Toplam=304

SûreNo=381  ÂyetNo=1219 KelimeNo=357  Toplam=1957

SûreNo=1203 ÂyetNo=1808 KelimeNo=352  Toplam=3363

SûreNo=1740   ÂyetNo=3215    KelimeNo=810   SAK-Toplamı=5765

 

Tümünün sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA=1740+3215=4955

Tümünün sûre ve âyet numaralarının çarpımının(SAÇ) toplamı=73876

 

Tümünün SA+SAÇ'ın toplamı = 4955+73876=78831=4149x19

 

Şimdiye kadar gördüğümüz toplamlar içinde yalnız SAÇ'ın toplamı 19'un katı olanlar vardı. Fakat SA veya SAK toplamları ile SAÇ'ın toplamları bazında 19’un katı olan tek netice burada gördüğümüz "vâhid" kelimesidir. Diğerleri hep 7 sayısının katı idi.

 

***