Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"VEDÛD" KELİMESİ

 

VEDÛD İSMİ: İyilik yapan kullarını seven ve sevgiyi kullarının kalblerine koyan.

 

Kur'ân'da "Vedûd" isminin içinde bulunduğu "v-d-d" kökü altında 29 kelime vardır. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir. İki grup halindeki data SA ve SAK toplamları olarak 7'nin katını vermektedir. Bunlardan başka 29 adedin içinde Esma-i ilahiyyeden olan 2 adedinin ayet sıra numaralarının (SN) toplamı 19'un katı etmektedir. Bunların hesabı en sonda gözükmektedir.

 

SN116x4;  GA2; 2:109:1;   (GN1899 ;) vedde          

SN595x7;  GA7; 4:102:28;  (GN11991;) vedde          

SN362x5;  GA3; 3:69:1;    (GN7325 ;) veddet         

SN411x5;  GA7; 3:118:13;  (GN8183 ;) veddû         

SN582x1;  GA3; 4:89:1;    (GN11609;) veddû         

SN5152x7; GA5; 60:2:11;   (GN71146;) veveddû       

SN5280x2; GA6; 68:9:1;    (GN73177;) veddû         

SN323x1;  GA7; 3:30:14;   (GN6692 ;) teveddu        

SN1167x5; GA1; 8:7:8;     (GN22744;) veteveddûne   

SN103x5;  GA1; 2:96:9;    (GN1632 ;) yeveddu        

SN112x7;  GA1; 2:105:2;   (GN1821 ;) yeveddu        

SN535x3;  GA2; 4:42:2;    (GN10670;) yeveddu        

SN1804x5; GA4; 15:2:2;    (GN33681;) yeveddu        

SN3553x4; GA5; 33:20:8;   (GN54339;) yeveddû       

SN5386x3; GA7; 70:11:2;   (GN73745;) yeveddu        

SN273x7;  GA5; 2:266:1;   (GN5563 ;) e_yeveddu      

SN2346x1; GA5; 19:96:9j;  (GN40262;) vudden         

SN5151x6; GA6; 60:1:12;   (GN71098;) bil'meveddeti  

SN5151x6; GA2; 60:1:36;   (GN71122;) bil'meveddeti  

SN566x6;  GA7; 4:73:12;   (GN11249;) meveddetun     

SN751x2;  GA5; 5:82:12;   (GN15398;) meveddeten     

SN5157x5; GA2; 60:7:10;   (GN71255;) meveddeten     

SN3365x5; GA2; 29:25:8;   (GN51606;) meveddete      

SN3430x7; GA4; 30:21:13;  (GN52469;) meveddeten     

SN4295x4; GA4; 42:23:16;  (GN62885;) l'meveddete    

SN1563x2; GA7; 11:90:9j;  (GN29757;) vedûdun       

SN5923x1; GA1; 85:14:3j;  (GN76504;) l'vedûdu      

SûreNo=688 ÂyetNo=1510 SA-Toplamı=688+1510=2198=314x7

 

SN5126x2; GA1; 58:22:8;   (GN70596;) yuvâddûne    

SN5442x3; GA3; 71:23:7;   (GN74084;) vedden         

SûreNo=129    ÂyetNo=45 KelimeNo=15 SAK-Toplamı=189=27x7

 

***

 

Esmai ilahiyyeden olanlar:

Bunların ayet sıra numaraları (SN) toplamı 19'un katı etmektedir.

 

SN1563x2; GA7; 11:90:9j;  (GN29757;) vedûdun       

SN5923x1; GA1; 85:14:3j;  (GN76504;) l'vedûdu      

 

SN=1563+5923=7486=394x19

 

Ayrıca bunların sure ve ayet numaralarının (SA) toplamı ile çarpımları (SAÇ) toplamı'nın toplamı 7'nin katı etmektedir.

Sure ve ayet numaralarının (SA) toplamı=11+85+90+14=200

Sure ve ayet numaralarının çarpımlarının (SAÇ) toplamı=(11x90)+(85x14)=

11x90=990

85x14=1190

İki çarpımın toplamı=990+1190=2180

Ve nihayet SA+SAÇ=200+2180=2380=340x7

 

***