Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"VEHHÂB" KELİMESİ

 

VEHHÂB İSMİ: Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan. Fazl ve ihsanda bulunan.

 

Kur'ân'da "Vehhâb" kelimesi 3 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre, âyet, ve kelime (SAK)  numaralarının toplamı olan 168 sayısı 7'nin katı etmektedir.

 

SN301x7;  GA2; 3:8:15j;   (GN6288 ;) l'vehhâbu     

SN4005x1; GA1; 38:35:15j; (GN58927;) l'vehhâbu     

SN3979x3; GA1; 38:9:7j;   (GN58633;) l'vehhâbi     

 

Sûre numaralarının toplamı = 79

Âyet numaralarının toplamı = 52

Kelime numaralarının toplamı = 37

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı = SAK= 79+52+37=168=24x7

 

 

***