Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"VELİYY" KELİMESİ

 

VELİYY İSMİ: Müslümanların dostu.

 

Kur'ân'da "v-l-y" kökünden olan "Veliyy" ismi ile ilgili kelimeler 44 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir. Sûre, âyet ve kelime numaralarının toplamı (SAK) 19'un katı etmektedir.

 

SN1697x3; GA3; 12:101:14; (GN31832;) veliyyiy         

SN1150x2; GA5; 7:196:2;   (GN22538;) veliyyiye        

SN4281x4; GA4; 42:9:8;    (GN62584;) l'veliyyu        

SN4300x2; GA1; 42:28:12;  (GN62973;) l'veliyyu        

SûreNo=103 ÂyetNo=334  Toplam=437

Sûre ve âyet numaraları(SA) Toplamı=437=23x19

 

SN538x6;  GA6; 4:45:6;    (GN10751;) veliyyen         

SN568x1;  GA5; 4:75:26;   (GN11303;) veliyyen         

SN582x1;  GA7; 4:89:26;   (GN11634;) veliyyen         

SN612x3;  GA6; 4:119:14;  (GN12312;) veliyyen         

SN616x7;  GA3; 4:123:18;  (GN12372;) veliyyen         

SN666x1;  GA6; 4:173:24;  (GN13348;) veliyyen          

SN803x5;  GA1; 6:14:5;    (GN16458;) veliyyen         

SN2157x1; GA6; 18:17:33;  (GN37953;) veliyyen         

SN2255x1; GA6; 19:5:13j;  (GN39353;) veliyyen         

SN2295x6; GA2; 19:45:12j; (GN39776;) veliyyen         

SN3550x1; GA2; 33:17:22;  (GN54280;) veliyyen         

SN3598x7; GA4; 33:65:6;   (GN55192;) veliyyen         

SN4605x6; GA5; 48:22:10;  (GN66561;) veliyyen         

SûreNo=200 ÂyetNo=809 KelimeNo215 SAK-Toplamı=1224

Sûre, âyet, ve kelime numaraları(SAK) Toplamı=1224

 

SN114x2;  GA2; 2:107:15;  (GN1878 ;) veliyyin         

SN127x1;  GA2; 2:120:29;  (GN2144 ;) veliyyin         

SN1309x7; GA4; 9:74:44;   (GN25344;) veliyyin         

SN1351x7; GA4; 9:116:15;  (GN26135;) veliyyin         

SN1744x1; GA4; 13:37:18;  (GN32750;) veliyyin         

SN2166x3; GA6; 18:26:18;  (GN38142;) veliyyin         

SN3362x2; GA1; 29:22:15;  (GN51563;) veliyyin         

SN3507x7; GA4; 32:4:20;   (GN53666;) veliyyin         

SN4280x3; GA1; 42:8:17;   (GN62574;) veliyyin         

SN4303x5; GA5; 42:31:12;  (GN63012;) veliyyin         

SN4316x4; GA1; 42:44:7;   (GN63148;) veliyyin         

SN2062x4; GA7; 17:33:14;  (GN36617;) liveliyyihi     

SN3208x2; GA1; 27:49:8;   (GN49302;) liveliyyihi

SûreNo=284 ÂyetNo=671 KelimeNo232 SAK-Toplamı=1187

Sûre, âyet, ve kelime numaraları(SAK) Toplamı=1187

 

SN264x5;  GA2; 2:257:2;   (GN5266 ;) veliyyu          

SN4492x5; GA6; 45:19:14;  (GN64756;) veliyyu          

SN361x4;  GA1; 3:68:12;   (GN7323 ;) veliyyu          

SN289x2;  GA2; 2:282:51;  (GN5952 ;) veliyyuhuu       

SN916x6;  GA5; 6:127:7;   (GN18478;) veliyyuhum       

SN1964x4; GA4; 16:63:13;  (GN35144;) veliyyuhumu      

SN415x2;  GA1; 3:122:8;   (GN8268 ;) veliyyuhumaa     

SN724x3;  GA1; 5:55:2;    (GN14848;) veliyyukumu      

SN840x7;  GA2; 6:51:13;   (GN17075;) veliyyun         

SN859x5;  GA7; 6:70:22;   (GN17416;) veliyyun         

SN2140x5; GA5; 17:111:17; (GN37728;) veliyyun         

SN4252x3; GA6; 41:34:16;  (GN62138;) veliyyun         

SN1109x3; GA3; 7:155:35;  (GN21773;) veliyyunâ       

SN3647x7; GA5; 34:41:4;   (GN55977;) veliyyunâ       

SûreNo=193 ÂyetNo=1455 KelimeNo=216

Sûre, âyet, ve kelime numaraları(SAK) Toplamı=1864

 

Grupların Toplamı:           

SN4605x6; GA5; 48:22:10;  (GN66561;) veliyyen         

SûreNo=200  ÂyetNo=809  KelimeNo=215 Toplam=1224

SN3208x2; GA1; 27:49:8;   (GN49302;) liveliyyihi

SûreNo=284  ÂyetNo=671  KelimeNo232   Toplam=1187

SN3647x7; GA5; 34:41:4;   (GN55977;) veliyyunâ       

SûreNo=193 ÂyetNo=1455 KelimeNo=216 Toplam=1864

 

Hepsinin toplamı=SAK=1224+1187+1864=4275=225x19

 

 

***