Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"ZÂHİR" KELİMESİ

 

ZÂHİR İSMİ: Varlığı sayısız delillerle açık olan.

 

Kur'ân'da "Z-h-r" kökünden olan "Zâhir" ismi ile ilgili kelimeler 3 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN1740x4; GA2; 13:33:22;  (GN32657;) biZâhirin    

SN4162x4; GA6; 40:29:6;   (GN60878;) Zâhiriyne    

SN5177x4; GA5; 61:14:36j; (GN71664;) Zâhiriyne     

 

Sûre numaraları toplamı=13+40+61=114=6x19

Âyet numaraları toplamı=33+29+14=76=4x19

Kelime numaraları toplamı=64

Sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı=114+76=190=10x19

Sûre, âyet, ve kelime numaraları (SAK) toplamı=64+190=254

 

Sûre numaraları toplamı 19’un katı ediyor.

Âyet numaraları toplamı da 19’un katı ediyor.

Dolayısıyla sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı da 19’un katı etmektedir.

 

Ayrıca aşağıda görüldüğü üzere sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının (SAÇ) toplamı ise 7 sayısının katı etmektedir. Ne güzel bir 7 ve 19 ikilisi.

 

13x33=429

40x29=1160

61x14=854

-----------

SAÇ Toplamı=429+1160+854=2443=349x7

 

Bir değişik ilişki de âyet sıra numaraları (SN) toplamı olan 11079 sayısı ile  sûre, âyet, ve kelime numaraları (SAK) toplamı olan 254  sayısının toplamının 7’nin katı etmesidir.

 

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=1740+4162+5177=11079

SN+SAK toplamı=11079+254=11333=1619x7

 

***