Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU EYYÜB (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da 4 kere geçen Eyyüb Peygamberin ismi sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamı (SAK) ile sûre ve âyet numaraları çarpımı(SAÇ) toplamları bazında 7’nin katı etmektedir.

Âyet sıra numarası kolonu toplamı=(SN)=8106
Sûre numaraları kolonu toplamı=69
Âyet numaraları kolonu toplamı=371=53x7
Kelime numaraları kolonu toplamı=38
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=69+371=440
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=478
Global numaralar kolonu toplamı=GN=132281
Sûre ve âyet kolonları çarpımı toplamı=SAÇ =4457
Sûre ve âyet kolonları toplamı ve çarpımı toplamları= SAK +SAÇ= 478+4457=4935=705x7

GN+SAÇ=132281+4457=136738=19534x7

Şimdi yukarıdakileri hesaplayarak doğruluğunu kanıtlayalım.

Yukarıda altı çizilerek işaretlenen iki sonucu toplayalım.
478+4457=4935=705x7