Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'da 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU HUD (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Hûd Peygamberin ismi 7 yerde geçmektedir. Bunların sûre ve âyet numaralarının toplamı(SA) ile sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının(SAÇ) toplamının toplamı 19 sayısının katı etmektedir. Ayrıca bunların (âyet sıra numaraları kolonu toplamı-SN) ile (sûre+âyet+kelime numaraları-SAK kolonları toplamı) 7’nin katı etmektedir.

Âyet sıra numaraları kolonu toplamı=SN=11750
Sûre numaraları kolonu toplamı=88
Âyet numaraları kolonu toplamı=499
Kelime numaraları kolonu toplamı=53
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=88+499=587
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=587+53=640
Global numaralar kolonu toplamı=GN=214929
Sûre ve âyet numaraları çarpımları toplamı=SAÇ=7089
Sûre ve âyet numaraları toplamları ve çarpımları toplamları= (SA)+(SAÇ)=587+7089=7676=404x19

(Âyet sıra numaraları kolonu toplamı=SN) ile (Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK)'ın toplamı 7’nin katı etmektedir. Toplayıp görelim.
SN+SAK=11750+640=12390=1770x7