Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'da 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU İBRAHİM (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da İbrahim Peygamberin ismi 69 yerde geçmektedir. Bunlar sûre, âyet, ve kelime kolonları toplamları(SAK) ile global numaralar toplamı(GN) bazında 7 ve 19 sayısı ile uyumludur.

Ayrıca âyet sıra numaraları(SN) toplamı 19’un katı etmektedir.

Ayrıca sûre ve âyet numaraları toplamı (SA) da 19’un katı etmektedir.

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=125704=6616x19
Sûre numaraları kolonu toplamı=1173
Âyet numaraları kolonu toplamı=5952
Kelime numaraları kolonu toplamı=518=74x7
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=1173+5952=7125=375x19
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=7643
Global numaralar toplamı=GN=2024737

Yukarıdaki toplamlardan görüleceği üzere Sûre ve âyet numaraları kolonları toplamı 375x19 ederken kelime numaraları kolonunun toplamı 74x7 etmektedir.

Ayrıca âyet sıra numaraları toplamı olan 125704 sayısı 19’un katı etmektedir. SN=125704=6616x19

Ayrıca (Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK) ile (global numaralar toplamı=GN)’nin toplamı 7’nin katı etmektedir. SAK(7643)+GN(2024737)=2032380=290340x7

Bu neticeler 7 ve 19 kriterleri ile tam uyumludur.