Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'da 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU İBRAHİM (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da İbrahim Peygamberin ismi 69 yerde geçmektedir. Bunlar sûre, âyet, ve kelime kolonları toplamları(SAK) ile global numaralar toplamı(GN) bazında 7 ve 19 sayısı ile uyumludur.

Ayrıca âyet sıra numaraları(SN) toplamı 19’un katı etmektedir.

Ayrıca sûre ve âyet numaraları toplamı (SA) da 19’un katı etmektedir.

Tablonun 70. satırında tablodaki 69 adet İbrahim kelimesinin 5-kolondaki toplamları görülmektedir.
Tablonun 71. satırında 70. satırdaki sayılar 7 sayısına bölünmektedir.
Tablonun 72. satırında 70. satırdaki 7'ye bölme işleminden ortaya çıkan "Artık"lar görülmektedir.
72. satırın E kolonunda sıfır görülmektedir. Bu da bize 70. satırın F kolonundaki 518 sayısının 7 sayısına tam olarak bölündüğünü göstermektedir.
70. satırın E kolonundaki 518 sayısı 69 adet İbrahim kelimesinin kelime numaraları toplamıdır ve bu sayı 7 sayısının katıdır.
Buraya kadar olan izah anlaşıldıktan sonra tablodaki 19 ve 11 sayılarının katları hesabı da kolaylıkla anlaşılacaktır.

A KOLONU=Âyet sıra numaraları toplamı=SN=125704=6616x19
B KOLONU=Global numaralar toplamı=GN=2024737
C KOLONU=Sûre numaraları kolonu toplamı=1173
D KOLONU=Âyet numaraları kolonu toplamı=5952
E KOLONU=Kelime numaraları kolonu toplamı=518=74x7
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=1173+5952=7125=375x19
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=7643
Yukarıdaki toplamlardan görüleceği üzere Sûre ve âyet numaraları kolonları toplamı 375x19 ederken kelime numaraları kolonunun toplamı 74x7 etmektedir.

Ayrıca âyet sıra numaraları toplamı olan 125704 sayısı 19’un katı etmektedir. SN=125704=6616x19

Ayet sıra numaraları demek Fâtiha Suresinin birinci âyetinden başlayarak her âyet sırayla numaralandırılınca ortaya çıkan sayı değerleridir. Mesela tablonun birinci satırında A kolonunda 131 sayısı görülmektedir. Bu satırda İbrahim kelimesinin 2. Surenin 124. âyetinde olduğu görülmektedir. Fâtiha Suresindeki 7 ayeti bu 124 sayısına ilave edersek o zaman 124+7=131 olur. Bu da bize Bakara Suresinin 124. âyetinin Kur'ân'ın en başından 131. âyet olduğunu gösterir. İşte birinci kolondaki SN sayıları o âyetin Kur'ân'ın en başından kaçıncı âyet olduğunu göstermektedir.