Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU İSA (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da İsâ Peygamberin ismi 25 yerde geçmektedir. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamları(SAK) ile sûre ve âyet numaraları çarpımları toplamı(SAÇ)'nın toplamı 7'nin katı etmektedir.

Sûre numaraları kolonu toplamı=385=55x7
Âyet numaraları kolonu toplamı=2087
Kelime numaraları kolonu toplamı=211
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=385+2087=2472
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=2472+211=2683
Sûre ve âyet kolonları çarpımı toplamı =SAÇ=14082
Sûre ve âyet kolonları toplamı(SAK) ve çarpımı toplamları(SAÇ)=2683+14082=16765=2395x7

Şimdi yukarıda altı çizilerek işaretlenen iki sonucu toplayalım.
2683+14082=16765=2395x7