Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU İSHÂK (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da 17 kere geçen İshâk Peygamberin ismi sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamları (SAÇ) bazında 7 sayısının katsayısıdır.

Ayrıca âyet sıra numaraları toplamı (SN) ile sûre ve âyet numaralarının toplamının (SA) toplamı 19’un katı etmektedir.

SN+SA=89x19x19 şahane!

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=30486
Sûre numaraları kolonu toplamı=260
Âyet numaraları kolonu toplamı=1383
Kelime numaraları kolonu toplamı=144
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=260+1388=1643
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=1787
Sûre ve âyet no’ları çarpımı toplamı(SAÇ) =18123=2589x7
SN+SA=30486+1643=32129=89x19x19