Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7 SAYISI KRİTERİYLE UYUMLU LOKMAN (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Lokman Peygamberin ismi 2 yerde geçmektedir. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamı (SAK) ile sûre ve âyet numaraları çarpımı toplamı (SAÇ)’ın toplamı olan 868 sayısı 7’nin katıdır.

Âyet sıra numaraları toplamı (SN)=6963
Sûre numaraları kolonu toplamı=62
Âyet numaraları kolonu toplamı=25
Kelime numaraları kolonu toplamı=6
Sûre ve âyet kolonları toplamı(SA)=62+25=87
Sûre+âyet+kelime kolonları toplamı(SAK)=87+6=93
Sûre ve âyet kolonları çarpımı toplamı (SAÇ) =775
Global numaralar toplamı=(GN)=106392

SAK+SAÇ=93+775=868=124x7

Ayrıca SN+SA+GN toplamları da 7’nin katı etmektedir.
6963+87+106392=113442=16206x7