Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'da 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU LUT (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da LûT Peygamberin ismi 27 yerde geçmektedir. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı(SAK) ve sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının toplamı (SAÇ) ve âyet sıra numaralarının toplamı(SN)’nın toplamı 7 ve 19 sayılarının katı etmektedir.

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=77874
Sûre numaraları kolonu toplamı=709
Âyet numaraları kolonu toplamı=1818
Kelime numaraları kolonu toplamı=142
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=2527
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=2669
Global numaralar toplamı=GN=1227334
Sûre ve âyet numaralarının çarpımları toplamı=SAÇ =40620

SN+SAK+SAÇ=77874+2669+40620=121163=911x7x19