Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'da 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU MUHAMMED (AS) KELİMESİ

Peygamberlerin en sonuncusu ve en yükseği olarak Peygamberimiz Muhammed (SAV)'i görüyoruz. En yüksek Peygamberin ismi olan Muhammed kelimesi Kur'ân'da dört yerde yer almaktadır. Acaba bu kelime 7ve19 kriterlerine uygunmu diye araştırdığımda çok çarpıcı bir netice ile karşılaştım. Fazla uzatmadan hesapları görelim.

Sûre numaraları kolonu toplamı=131
Âyet numaraları kolonu toplamı=215
Kelime numaraları kolonu toplamı=15
Sûre ve âyet numaraları toplamları=SA=131+215=346
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamları=346+15=361=19x19
Sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının toplamları=3238

Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamlarını ve çarpımlarının toplamlarını (SAÇ) toplayalım.

346+3238=3584=512x7

Görüldüğü gibi sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı olan 346 ve sûre ve âyet numaraları çarpımının (SAÇ) toplamı olan 3238'in toplamları 3584 ediyor. Bu da 512x7 etmektedir.

Ayrıca âyet sıra numaraları toplamı (SN) ile âyet numaraları toplamı da 7'nin katı etmektedir.

Ahmed ismini de hesaba katarsak sûre ve âyet numaraları kolonlarının toplamı 7’nin katı ediyor.

Yani en yüksek insan ve Peygamber olan hazreti Muhammed (sav)'in Kur'ân'da isminin geçtiği yerlerin hesabı 7 ve 19 kriterleri ile uyumlu olarak 7'nin ve 19'un katı etmektedir. Lütfen bu şahane bilgiyi en derin bir şekilde hissedelim. Bunu içselleştirelim. Bu aynı zamanda Kur'ân'daki 7 ve 19 gerçeğininin varlığının en güzel bir tasdik edicisidir. Bunu herkese yayalım. Belki inanmayanlardan birisinin kalbinin değişmesine sebep olursunuz.