Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'da 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU NUH (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Nûh Peygamberin ismi 43 yerde geçmektedir. Bunların âyet sıra numarası toplamları(SN) ile sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamları (SAK)’ın toplamı 19’un katı etmektedir.
(SN)+(SAK)=127091=6689x19
Âyet sıra numaraları toplamları (SN) ile sûre ve âyet numaraları toplamları(SA)’nın toplamı 7’nin katı etmektedir.
(SN)+(SA)= 126875=18125x7
Ayrıca SAK+GN+SAÇ toplamları da 7’nin katı etmektedir. 3369+1931115+42043=1976527=282361x7

Âyet sıra numaraları kolonu toplamı=SN=123722
Sûre numaraları kolonu toplamı=1210
Âyet numaraları kolonu toplamı=1943
Kelime numaraları kolonu toplamı=216
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=3153
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=3369
Global numaralar kolonu toplamı=GN=1931115
Sûre ve âyet numaraları çarpımları toplamı=SAÇ=42043
Âyet sıra numaraları toplamları(SN) ile sûre ve âyet numaraları toplamları(SA)= (SN)+(SA)=123722+3153=126875=18125x7
Âyet sıra numaraları toplamları(SN) ile sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamları (SAK)’ın toplamı= 123722+3369=127091=6689x19

Ayrıca SAK+GN+SAÇ toplamları da 7’nin katı etmektedir.
3369+1931115+42043=1976527=282361x7