Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'da 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU HUD (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Sâlih Peygamberin ismi 9 yerde geçmektedir. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaraları (SAK) toplamları ile sûre ve âyet numaraları çarpımları (SAÇ) toplamları’nın toplamları 7’nin katı etmektedir. SAK+SAÇ= 1488x7

Âyet sıra numaraları kolonu toplamı=SN=15535
Sûre numaraları kolonu toplamı=118
Âyet numaraları kolonu toplamı=690
Kelime numaraları kolonu toplamı=68
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=118+690=808
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=808+68=876
Global numaralar kolonu toplamı=GN=276773=2081x7x19
Sûre ve âyet numaraları çarpımı toplamı=SAÇ=9540
Sûre+âyet+kelime numaraları (SAK) toplamı ve çarpımı(SAÇ) toplamları=SAK+SAÇ=876+9540=10416=1488x7