Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU ŞUAYB (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da ŞuAyb Peygamberin ismi 11 kere geçmektedir. Bunların sûre ve âyet numaraları çarpımı toplamları (SAÇ) 7’nin katı etmektedir. SAÇ=12691=1813x7

Ayrıca SN+SAK+GN kolonları toplamları da 7’nin katı etmektedir. 342153=48879x7

Bunlardan başka SN+SA+GN kolonları toplamları 19’un katı etmektedir. 342095=18005x19

Âyet sıra numaraları toplamları=SN=17950
Sûre numaraları kolonu toplamı=134
Âyet numaraları kolonu toplamı=1016
Kelime numaraları kolonu toplamı=58
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=134+1016=1150
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=1208
Global numaralar toplamları=GN=322995
Sûre ve âyet kolonları çarpımı toplamı=SAÇ=12691=1813x7

SN+SAK+GN=17950+1208+322995=342153=48879x7

SN+SA+GN=17950+1150+322995=342095=18005x19