Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU SÜLEYMAN (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da 17 kere geçen Süleyman Peygamberin ismi aşağıda görüldüğü üzere sûre ve âyet numaraları çarpımları toplamı (SAÇ) bazında 7’nin katı etmektedir.

Ayrıca sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamı(SAK) ile global numaralar toplamının(GN) toplamı 19’un katı etmektedir.

Âyet sıra numarası kolonu toplamı=43345
Sûre numaraları kolonu toplamı=376
Âyet numaraları kolonu toplamı=941
Kelime numaraları kolonu toplamı=120
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=376+941=1317
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=1437
Global numaralar kolonu toplamı=GN=677680
Sûre ve âyet numaraları çarpımı toplamı =SAÇ=14154=2022x7

SAK+GN=1437+677680=679117=35743x19