Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU YAHYA (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Yahyâ Peygamberin ismi 5 yerde geçmektedir. Bunlar sûre, âyet, ve kelime numaraları(SAK) toplamları ile sûre ve âyet numaraları çarpımları toplamı (SAÇ)'nın toplamı 7'nin katı etmektedir.

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=8298
Sûre numaraları kolonu toplamı=68
Âyet numaraları kolonu toplamı=233
Kelime numaraları kolonu toplamı=27
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=68+233=301=43x7
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=328
Global numaralar kolonu toplamı=GN=145915=20845x7
Sûre ve âyet kolonları çarpımı toplamı=SAÇ=2878
Sûre ve âyet numaraları kolonları toplamı ve çarpımı toplamları=SAK+SAÇ=328+2878=3206=458x7

Şimdi yukarıdakileri hesaplayarak doğruluğunu kanıtlayalım.