Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU YAKUB (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Ya’kûb Peygamberin ismi 16 kere geçmektedir. Çeşitli kolonların toplamları 7 ve 19’un katlarını vermektedir.

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=23411
Sûre numaraları kolonu toplamı=194
Âyet numaraları kolonu toplamı=1254=66x19
Kelime numaraları kolonu toplamı=140=20x7
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=194+1254=1448
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=1588
Sûre ve âyet numaraları çarpımı toplamı=SAÇ =9665
Global numaralar kolonu toplamı=GN=402026

SN+SAK+SAÇ=23411+1588+9665=34664=4952x7
SAÇ+GN=9665+402026=411691=58813x7
SN+SAK+GN=23411+1588+402026=427025=22475x19