Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7 SAYISI KRİTERİYLE UYUMLU YUNUS (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Yûnus Peygamberin ismi 4 yerde geçmektedir. Bunlar sûre, âyet, ve kelime kolonları toplamları ile sûre ve âyet kolonları çarpımları bazında 7 sayısı ile uyumludur.

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=6920
Sûre numaraları kolonu toplamı=57=3x19
Âyet numaraları kolonu toplamı=486
Kelime numaraları kolonu toplamı=34
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=57+486=543
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=543+34=577
Sûre ve âyet numaraları çarpımı toplamı=SAÇ=7291
Sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamı(SAK) ve çarpımı(SAÇ) toplamları= 577+7291=7868=1124x7
(Âyet sıra numaraları toplamı=SN=6920)+ Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=577)=6920+577=7497=1071x7

Şimdi yukarıdakileri hesaplayarak doğruluğunu kanıtlayalım.