Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU YUSUF (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da 27 kere geçen Yûsuf Peygamberin ismi üzerinde şahane sayımlar vardır. Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı (SAK) olan 1995 sayısı hem 7’nin hem de 19’un katı etmektedir. Ayrıca SN+GN+SAÇ=131301x7 ve SN+SAÇ=3385x19 hesapları vardır.

Yalnız sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı olan 1995 sayısının hem 7’nin hem de 19’un katı olması kendi başına şahane bir neticedir. Diğer sayımlar da şahanenin üzerine ek bir şahaneliktir.

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=46287
Sûre numaraları kolonu toplamı=346
Âyet numaraları kolonu toplamı=1465
Kelime numaraları kolonu toplamı=184
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=346+1465=1811
Global numaralar kolonu toplamı=GN=854792
Sûre+âyet+kelime kolonları toplamı =SAK=1811+184=1995=15x7x19
Sûre ve âyet kolonları çarpımı toplamı=SAÇ =18028

Ayrıca SN+GN+SAÇ=7’nin katı ve SN+SAÇ=19’un katı hesapları vardır demiştik. Onların da toplamlarını görelim.

SN(46287)+GN(854792)+SAÇ(18028)=919107=131301x7

SN(46287)+SAÇ(18028)=64315=3385x19