Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU ZEL-KİFL (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da 2 kere geçen Zel-Kifl Peygamberin ismi sure ve ayet numaraları toplamının ve çarpımların toplamının toplamı bazında 7’nin katı etmektedir.

Ayrıca SN+SA+GN+SAÇ toplamları 19’un katı etmektedir.

Âyet sıra numaraları toplamı=SN=6586
Sûre numaraları toplamı=59
Âyet numaraları toplamı=133=7x19
Kelime numaraları toplamı=9
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=59+133=192
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=201
Global numaralar toplamı=42522+59020=101542=14506x7

Sûre ve âyet numaraları çarpımları toplamı =SAÇ=3609
21x85=1785
38x48=1824
1785+1824=3609

Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=192
Sûre ve âyet numaraları çarpımı toplamı=SAÇ =3609
İki toplamın toplamı=192+3609=3801=543x7

Şahane bir şekilde tüm kolonların toplamı 19’un katı etmektedir.
SN+SA+GN+SAÇ=6586+192+101542+3609=111929=5891x19