Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU ZÜL-KARNEYN (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Zül-Karneyn Peygamberin ismi 3 kere geçmektedir. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamları olan 342 sayısı 19’un katı etmektedir.

Ayrıca SN+SA ve SN+SAÇ toplamları 7’nin katı etmektedir.

Âyet sıra numaraları toplamı (SN)=6683
Sûre numaraları kolonu toplamı=54
Âyet numaraları kolonu toplamı=263
Kelime numaraları kolonu toplamı=25
Sûre ve âyet kolonları toplamı(SA)=54+263=317
Sûre+âyet+kelime kolonları toplamı(SAK)=342=18x19
Sûre ve âyet kolonları çarpımı toplamı (SAÇ) =4734
Global numaralar toplamı=(GN)=117131

SN+SA=6683+317=7000=1000x7

SN+SAÇ=6683+4734=11417=233x7x7