HOME
Sıra No/Sure ismi Bütün sure Ayetleri gez Yalnız Arapça
51- Zâriyât
Arapça+Türkçe
60 Ayet
ذَارِيَاتِ
99- Zilzâl
Arapça+Türkçe
8 Ayet
زِلْزَالْ
43- Zuhruf
Arapça+Türkçe
89 Ayet
زُخْرُفْ
39- Zümer
Arapça+Türkçe
75 Ayet
زُمَرْ