HOME


Cüz 28, Sayfa 544, Mucâdele Suresi (58), Ayet: 22 ve Haşr Suresi (59), Ayetler: 1-3
Cüz 28, Sayfa 545, Haşr Suresi (59), Ayetler: 4-9
Cüz 28, Sayfa 546, Haşr Suresi (59), Ayetler: 10-16
Cüz 28, Sayfa 547, Haşr Suresi (59), Ayetler: 17-24