Kur'an'da Geçen 19'un Katsayısı Adedindeki Kelimeler

eHadin Kelimesi 19 Defa Vardır

Eliymun Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

İlâhe Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

İleynâ Kelimesi 19 Defa Vardır

Emrihî Kelimesi 19 Defa Vardır

Yu'minu Kelimesi 19 Defa Vardır

ETiy'U Kelimesi 19 Defa Vardır

âyâti llâhi Bileşik Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

Biâyâtinâ Kelimesi 3x19=57 Defa Vardır

Ba'Åde Kelimesi 3x19=57 Defa Vardır

Ba'Ådihî Kelimesi 19 Defa Vardır

Selâs* Kelimesi 19 Defa Vardır

Cennete Kelimesi 19 Defa Vardır

Hayât* Kelimesi 4x19=76 Defa Vardır

Hayâti ddünyâ Bileşik Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

fiy l'Hayâti ddünyâ Bileşik Kelimesi 19 Defa Vardır

Dûnihî Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

Rabb* Kelimesi 8x19=152 Defa Vardır

Rabb*kum* Kelimesi 8x19=152 Defa Vardır

Rabbehû Kelimesi 19 Defa Vardır

Rahiym kelimesi Kur'ân'da 6x19=114 kere geçiyor

Rahmet kelimesi Kur'ân'da 6x19=114 kere geçiyor

Turce'Ûne Kelimesi 19 Defa Vardır

Yuriydu Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

ziynet* Kelimesi 19 Defa Vardır

Yesme'Ûne Kelimesi 19 Defa Vardır

Es-semiy'u Kelimesi 19 Defa Vardır

Fiy ssemâi Bileşik Kelimesi 19 Defa Vardır

Teşkurûne Kelimesi 19 Defa Vardır

Şems ve Kamer İkisi Bir Âyette 19 Defa Vardır

Şehiyden ve Şehiydun Kelimeleri 19 Defa Vardır

Neşâu Kelimesi 19 Defa Vardır

SirâTin Kelimesi 19 Defa Vardır

Durr* Kelimesi 19 Defa Vardır

Dalâl* Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

Tayr* Kelimesi 19 Defa Vardır

El-Arşi Kelimesi 19 Defa Vardır

Mu'ÅriD* Kelimesi 19 Defa Vardır

AZiymi Kelimesi 19 Defa Vardır

Ya'Åmelûne Kelimesi 3x19=57 Defa Vardır

Amile Kelimesi 19 Defa Vardır

Fevz* Kelimesi 19 Defa Vardır

Lil'mu'miniyne Kelimesi 19 Defa Vardır

Kadiyrun Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

Akrab* Kelimesi 19 Defa Vardır

Karye* Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

Kalb Kelimesi 19 Defa Vardır

Kavlen Kelimesi 19 Defa Vardır

Kitâbi Kelimesi 5x19=95 Defa Vardır

Külle Şey'in Bileşik Kelimesi 19 Defa Vardır

Küntü Kelimesi 19 Defa Vardır

Lime Kelimesi 19 Defa Vardır

Levlâ Kelimesi 2x19=38 Defa Vardır

Mekr* Kelimesi 19 Defa Vardır

Mülkü ssemâvâti Bileşik Kelimesi 19 Defa Vardır

Nisâ* Kelimesi 3x19=57 Defa Vardır

Yenzurûne Kelimesi 19 Defa Vardır

Enfusekum Kelimesi 19 Defa Vardır

Münâfıkıyne Kelimesi 19 Defa Vardır

Nehâr* Kelimesi 3x19=57 Defa Vardır

Nâran Kelimesi 19 Defa Vardır

VâHideten Kelimesi 19 Defa Vardır

Cümle parçası Lâ Yehdi l-Kavme 19 Defa Vardır

İttekav Kelimesi 19 Defa Vardır

Tettekûne Kelimesi 19 Defa Vardır

Yûsufe Kelimesi 19 Defa Vardır