HOME

KUR'AN

Felak Suresi (Sure 113)

Kur´anı Kerîm´in yüzonüçüncü suresi.

Kur´an´ın son sûresi olan Nâs suresi ile birlikte bu iki sûreye "Muavvizeteyn"* (sığınma sureleri) denilir. Bunların Mekkî mi Medenî mi olduklarına dair herhangi kesin bir rivayet yoktur.

Felâk suresi beş ayettir. Konusu, yaratıkların şerri, hased ve sihirdir. Nüzûl sebebi hakkında da değişik bilgiler verilmiştir. Bunlardan en yaygın olanında; Lebid b. Asam adlı bir yahudi büyücü Hz. Peygamber (s.a.s.)´e onu yok etmek için büyü yaptı. Melekler Allah Resulu´ne büyüyü bildirdi. Cebrâil de Muavvizeteyn sûrelerini Cenabı Allah katından getirerek, onu büyüden kurtardı. Mu´tezile mezhebi, Hz. Peygamber´e büyü tesir etmez diyerek bu görüşü reddetmektedir .

Felâk suresinin fasılası Dal, Be, Kaf harfleridir. "Be", ortada yalnız olarak tam manasıyla bir fâsıla harfidir.


El-Felak: Ayet 1
El-Felak: Ayet 2
El-Felak: Ayet 3
El-Felak: Ayet 4
El-Felak: Ayet 5

7 MEAL KARŞILAŞTIRMASI


Posta: