HOME

KUR'AN

Nâs Suresi (Sure 114)

Kur´an-ı Kerim´in yüz on dördüncü sûresi. Altı ayet, on altı kelime ve yetmiş dokuz harften ibarettir. Fasılâsı sin harfidir. Medenî sûrelerden olup, Felak sûresinden sonra nazil olmuştur. Mekkî olduğu da söylenmektedir. Muavvizeteyn sûreleri de denen bu iki surenin Mekkî mi yoksa Medenî mi oldukları tartışmalıdır.


En-Nâs: Ayet 1
En-Nâs: Ayet 2
En-Nâs: Ayet 3
En-Nâs: Ayet 4
En-Nâs: Ayet 5
En-Nâs: Ayet 6

7 MEAL KARŞILAŞTIRMASI


Posta: