Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Kur'an'da 7 ve 19 mu'cizesi -Peygamberler

PEYGAMBERLERİN 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU DATA ÖZETİ

Kur'ân'da 27 peygamberin ismi geçmektedir. Aşağıdaki tabloda 27 peygamberin datasının detayını bulacaksınız.

Aşağıda gördüğünüz "Sûre ve âyet kolonlarının çarpımlarının toplamları"ından kasıt peygamberin isminin geçtiği her âyet ve sûre numarası birbiriyle çarpılmakta ve sonunda bütün çarpımların neticeleri toplanmaktadır.

Yukarıdaki tabloda görülmeyen fakat aşağıdaki peygamber isimlerinin hesaplarında kullanılan iki kolon hakkında bilgilenidirmenin gerektiğini düşündüğümden bunları burada izah ediyorum. Bunun için data bankasından Adem peygamberle ilgili bir satırı buraya alıyorum.

SN38x3; GE2; 2:31:2; (GN478 ;) âdeme

Data bankasından alınan bu satırda soldan birinci kolonda “SN38x3” görülmektedir. Bu âyet sıra numarasının datasıdır.Yani üçüncü kolonda görülen 2. sûrenin 31. âyetinin 2. kelimesinin içinde bulunduğu âyet ta en baştan sırayla sayıldığında 38. âyettir. Bu da sıra numarası kelimelerinin baş harfleri olan “SN” ile ifade edilmiştir. Dördüncü kolonda görülen “GN478” global numara 478 demektir. Bu da 2. sûrenin 31. âyetinin 2. Kelimesi olan Adem kelimesinin ta en baştan sayıldığında olan kelime sıra numarasıdır. Yani adem kelimesi ta en baştan 478. kelimedir. Kur’an’daki her kelimenin bir global numarası vardır. Bu hiçbir şekilde değişmez ve üçüncü kolonda görülen sûre, âyet, kelime numaralarıyla direk ilgilidir ve bu ilişki hiç değişmez. Yukarıdaki izahtan da anlaşılacağı üzere data bankasındaki her kelimenin SN=âyet sıra numarası; sûre, âyet, kelime numarası (SAK), ve global numara (GN) hiç değişmez. Dolayısıyla bunların çeşitli kombinasyonda toplanmalarından elde edilen toplamlar da hiçbir şekilde değişmeyen kati neticelerdir. Bunları bu kadar kati olarak söyeyebilmemin sebebi bu hesapları dört seneden beri binlerce, onbinlerce kere yapmış olmamdandır.

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA
Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı=SAK
Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı=SAÇ
Global numaralar toplamı=GN
Âyet sıra numaraları toplamı=SN

Tabloda her satırın sonunda Peygamberin ismi ve Kur'ân'da kaç defa yer aldığı görülmektedir. Tabloda satır başındaki ilk kolonda sûre numaralarının toplamı ikinci kolonda ise âyet numaralarının toplamı görülmektedir.
Yani İbrâhim Peygamberin ismi 69 kere geçmektedir. Her geçtiği sûre numaralarının toplamı tabloda görüldüğü gibi 1173 etmektedir. Yine 69 ismin geçtiği âyet numaralarının toplamı tabloda görüldüğü gibi 5952 etmektedir. Üçüncü kolonda sûre toplamları ile âyet toplamlarının netice toplamını görüyorsunuz. Bu toplamı (SA) harfleri ile kısaca ifade ettim. Tabloda SA=1173+5952=7125 olarak gözükmektedir. Dördüncü kolonda kelime numaralarının toplamı görülmektedir. Burada bu toplam 518 olarak görülüyor. Yani "İbrâhim" kelimesi bir âyetin başından sayıldığında kaçıncı kelime ise bu sayımların toplamı bu kolonda görülmektedir. Esasen data bankasından bir örnek verecek olursak, mesela, "İbrahim" kelimesi ilk defa Bakara Sûresinin 124. âyetinde görülmektedir. Bu âyette baştan üçüncü kelimedir. Bu da data bankasında 2:124:3 olarak görülmektedir. İşte tabloda görülenler data bankasından çıkarılmış böyle bilgilere dayanmaktadırlar. Tabloyu anlatmaya devam edelim. Beşinci kolonda sûre, âyet, ve kelime kolonlarındaki sayıların toplamını görüyorsunuz. Bu toplamı (SAK) harfleri ile kısaca ifade ettim. Bu da SAK=1173+5952+518=7643 olarak görülüyor. Bundan sonraki altıncı kolonda sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının toplamlarını görüyorsunuz. Bu toplamı (SAÇ) harfleri ile kısaca ifade ettim. Yukarıda verdiğimiz örnekten devam edersek 2:124:3'teki bilgideki sûre numarası olan 2 ile âyet numarası olan 124 çarpılmakta ve sonucu 248 olarak yazılmakta sonra ikinci "İbrâhim" kelimesinin geçtiği sayılar çarpılmakta, mesela, 2:125:10'daki bilgilerden 2 ile 125 çarpılmakta ve sonucu 250 olarak yazılmaktadır. Sonra bunlar toplanmakta, mesela, 248+250=498 gibi. İşte "İbrâhim" kelimesinin geçtiği 69 yerdeki sûre ve âyet numaraları böyle tek tek çarpılmakta ve neticeleri toplandığında tabloda görülen SAÇ=57859 sayısı ortaya çıkmaktadır.

Yukarıdaki İbrahim Peygamberin izahını anladıktan sonra bu datayı anlamak çocuk işi gibi bir şey olsa gerek. Lokman (AS) ve Zül-Karneyn (AS)'ı peygamber olarak kabul edip hesaplara dahil ettiğimizde yukarıda gördüğümüz altı işaretlenmiş SA=45681 ve SAÇ=476309 sayılarını buluyoruz. Tekrar hatırlayalım üçüncü kolonda görülen 45681 sayısı 27 peygamberin 513 kere geçen sûre ve âyet numaralarının genel toplamıdır (SA). En son kolonda görülen 476309 sayısı ise 513 kere geçen sûre ve âyet numaralarının çarpımlarından elde edilen genel toplamdır (SAÇ). Şimdi gelelim esas incelemesini yaptığımız bilgiye. Bu iki toplamın toplamları yani (SA+SAÇ) 521990 etmektedir. Bu da 7 sayısının katıdır. (SAÇ=476309)+(SA=45681)=521990=74570x7

Aşağıdaki peygamber isimlerinin ve Esma-ül-Hüsna isimlerinin hesaplarından görüleceği üzere Kur'ân'da görülen pek çok kelimenin sayımının neticesi 7 sayısının katını vermektedir. Mesela bir örnek vermek gerekirse bunların en müthişi tüm Kuran'daki kelimelerin excel dosyasındaki 77789 satırdaki kelime numaralarının toplamının 7 sayısının katı etmesidir. Bu da şüphesiz 15:87'deki "Biz sana ikiliden yediyi verdik" bilgisinin kanıtlanmasıdır. Bu ayetteki ikiliden kasıt 7 ve 19 sayıları olduğu anlaşılmaktadır.

PEYGAMBERLERİN 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU DATASI

Muhammed (SAV) Peygamber- SA+SAÇ=7x

Adem (AS) Peygamber- SAK+SAÇ+GN=7x ve 19x

İdris (AS) Peygamber- SAÇ=7x, GN=7x

Nuh (AS) Peygamber- GN+SAK+SAÇ=7x

Hud (AS) Peygamber- SA+SAÇ=19x, SN+SAK=7x

Salih (AS) Peygamber- SAK+SAÇ=7x

LuT (AS) Peygamber- SN+SAK+SAÇ=7x ve 19x

İbrahim (AS) Peygamber- SA=19x, SN=19x, GN+SAK=7x

İsmail (AS) Peygamber- SAK=7x, SAÇ=19x

İshak (AS) Peygamber- SN+SA=19x19 ve SAÇ=7x

Yakub (AS) Peygamber- GN+SAÇ=7x, KELİMELER=7x

Yusuf (AS) Peygamber- SAK=7x ve 19x, SN+SAÇ=19x, SN+SAÇ+GN=7x

Şuayb (AS) Peygamber- SAÇ=7x, SN+SA+GN=19x

Musa (AS) Peygamber- SA+SAÇ=7x, SN+GN+SAÇ=19x

Harun (AS) Peygamber- SN=7x7, SAÇ=7x, SA+GN=19x

Davud (AS) Peygamber- SAK+SAÇ=19x, SN+SA+SAÇ=7x

Süleyman (AS) Peygamber- SAÇ=7x, GN+SAK=19x

Eyyüb (AS) Peygamber- SAK+SAÇ=7x ve GN+SAÇ=7x

Zel-Kifl (AS) Peygamber- GN=7x, SA+SAÇ=7x, ve Tüm kolonların toplamı=19x

Yunus (AS) Peygamber- SAK+SAÇ=7x

İlyas (AS) Peygamber- SAÇ=7x

El-Yesea (AS) Peygamber- SN=7x, Tüm kolonların toplamı=19x

Zekeriyya (AS) Peygamber- SA+SAÇ=7x

Yahya (AS) Peygamber- SAK+SAÇ=7x, GN=7x

İsa (AS) Peygamber- SAK+SAÇ=7x

Lokman (AS) Peygamber- SAK+SAÇ=7x

Zül-Karneyn (AS) Peygamber- SAK=19x, SN+SA=7x, SN+SAÇ=7x