Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Kur'an'da 7 ve 19 mu'cizesi: Esma-ül-Hüsna Örneği

Allahın 99 güzel isminden 74 adedini Kur'an'dan örneklerle aşağıda bulacaksınız. Bunların sayımlarında öne çıkan 7 ve 19'un katları örnekleri akıllara durgunluk verecek bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ümit edilir ki okuyucular bunlardaki sıra dışılığın önemini anlarlar ve bunları bunlardan haberi olmayanlara anlatarak onların da hidayete kavuşmasına vesile olurlar. Hidayeti veren Allahü teâlâdır fakat insanlara da vesile olmak için çalışmak gerekmektedir.

Rahmân ismi- SA+SAÇ=7x

Rahiym ismi- SA=7x ve 5 kolondaki toplamların toplamı=7x

Melik ismi- SAK=19x

Selâm ismi- SAK=7x, SN+SAK=19x19

Mü'min ismi- SAK=19x

Aziyz ismi- SA=SAÇ Yani toplamlar=çarpımlar=7x

Cebbâr ismi- SA=19x, GN=7x

Mütekebbir ismi- SA=7x, SN+GN=19x

Hâlik ismi- SA=7x

Gaffâr ismi- SA=7x

Kahhâr ismi- SAK=7x, SA=19x

Vehhâb ismi- SAK=7x

Rezzâk ismi- SA+SAÇ=7x, SN+SAK+SAÇ=19x

Aliym ismi- SAK=7x, SA+SAÇ=7x

Âlim ismi- SAK=7x

Kâbid ismi- SA=7x

Bâsit ismi- SA=7x

Hâfid ismi- SAÇ=19x

Râfiu ismi- SA+SAÇ=7x

Semiy'u ismi- SA=7x

Basiyr ismi- SA=19x

Hakem ismi- SAK=7x

Hakiym ismi- SA=19x ve SAK=7x

Adl ismi- SAK=7x ve 19x

Habiyr ismi- SAK=7x

Haliym ismi- SAK=7x

Aziym ismi- SA=7x

Şekûr ismi- gruplarda 7x ve 19x toplamları gözükmektedir.

Aliyy ismi- SA+SAÇ=7x

Kebiyr ismi- SA=19x

Hafiyz ismi- SAK+SAÇ=7x

Hasiyb ismi- SA+SAÇ=7x

Celil ismi- SAK+GN=19x, SA+SN=7x

Keriym ismi- SAK+SAÇ=7x

Rakiyb ismi- SAK=7x19

Muciyb ismi- SA+SAÇ=7x

Vâsiu ismi- SA+SAÇ=7x

Vedud ismi- SA=7x ve SAK=7x

Bais ismi- SAÇ=7x

Şehiyd ismi- SA=7x

Hakk ismi- SAK+SAÇ=7x

Vekiyl ismi- SA=7x

Kaviyy ismi- gruplarda 7x ve 19x toplamları gözükmektedir.

Veliyy ismi- SAK=19x

Hamiyd ismi- SA=7x

Muhsiy ismi- SA=7x

Mubdi ismi- SAÇ=7x7x19

Muiyd ismi- SAK=7x

Muhyiy ismi- SAK=7x

Mumiyt ismi- SA=7x19

Hayy ismi- SA+SAÇ=7x

Kayyum ismi- SA+SAÇ=7x

Vâhid ismi- SA+SAÇ=19x

Kâdir ismi- SAK+SAÇ=7x

Muahhir ismi- SAK+SAÇ=7x

Evvel ismi- İki gruptaki SA ve SAK toplamları 7'nin katı etmektedir.

Âhır ismi- Grupların toplamları 7 ve 19'un katları etmektedir.

Zâhir ismi- SA=19x, SAÇ=7x, ve SN+SAK=7x

Bâtın ismi- SA ve SAK toplamları 7'nin katı etmektedir.

Müteâliy ismi- SA=7x

A'lâ ismi- Üç gruptaki SA ve SAK toplamları 7'nin katı etmektedir.

Berr ismi- SA+SAÇ=99x7x7

Tevvâb ismi- SA+SAÇ=7x

Müntakım ismi- SAÇ=7x

Afüvv ismi- SA+SAÇ=7x

Rauf ismi- SAK-1=7x, SAK-2=19x

Muksit ismi- SA+SAÇ=7x

Câmiu ismi- SAK=19x

Ganiyy ismi- SAK=7x

Mugniy ismi- SA ve SAK toplamları 7'nin katı etmektedir.

Dâr ismi- SA=19x

Nur ismi- SA=7x, SAK=19x

Sabur ismi- SA=7x

Hâdi ismi- SA=7x, ve SN+SAK=7x