HOME

KUR'AN

Kâfirûn Suresi (Sure 109)

Kur´an-ı Kerim´in yüzdokuzuncu sûresi. Altı âyet, yirmialtı kelime ve doksandört harftir. Fasılaları dal, mim ve nun harfleridir. İsmini ilk âyette geçen "el-kâfirûn" sözcüğünden alır. "Mukaşkışe", "İbadet" ve "İhlâs" olarak da isimlendirilir.El-Kafirun: Ayet 1
El-Kafirun: Ayet 2
El-Kafirun: Ayet 3
El-Kafirun: Ayet 4
El-Kafirun: Ayet 5
El-Kafirun: Ayet 6

7 MEAL KARŞILAŞTIRMASI

Posta: