Müzzemmil Suresi (73), Ayetler: 1-20

Besmele


Bütün sureyi okutmak için tιkla73-1
MEAL

73-2
MEAL

73-3
MEAL

73-4
MEAL

73-5
MEAL

73-6
MEAL

73-7
MEAL

73-8
MEAL

73-9
MEAL

73-10
MEAL

73-11
MEAL

73-12
MEAL

73-13
MEAL

73-14
MEAL

73-15
MEAL

73-16
MEAL

73-17
MEAL

73-18
MEAL

73-19
MEAL73-20
MEAL


Posta: