upgoback

Qiyamah Surah (75) verses 1-40

Basmala


If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
75-1
TRANSLATION
75:1 laa uqsimu bi yawmil qiyaamah75-2
TRANSLATION
75:2 wa laa uqsimu bin nafsil law-waamah75-3
TRANSLATION
75:3 a yaHsabul insaanu al-lan najma'A 'IZaamah75-4
TRANSLATION
75:4 balaa qaadiriyna 'Alaa an nusaw-wiya banaanah75-5
TRANSLATION
75:5 bal yuriydul insaanu li yafjura amaamah75-6
TRANSLATION
75:6 yas'alu ay-yaana yawmul qiyaamah75-7
TRANSLATION
75:7 fa idhaa bariqal baSar75-8
TRANSLATION
75:8 wa khasafal qamar75-9
TRANSLATION
75:9 wa jumi'Ash shamsu wal qamar75:10
TRANSLATION
75-10 yaquulul insaanu yawmaidhin aynal mafarr75-11
TRANSLATION
75:11 kal-laa laa wazar


75-12
TRANSLATION
75:12 ilaa rab-bika yawmaidhinil mustaqarr


75-13
TRANSLATION
75:13 yunab-baul insaanu yawmaidhim bimaa qaddama wa akhkhar


75-14
TRANSLATION
75:14 balil insaanu 'Alaa nafsihii baSiyrah


75-15
TRANSLATION
75:15 wa law alqaa ma'AAdhiyrah


75-16
TRANSLATION
75:16 laa tuHar-rik bihii lisaanaka li ta'┼jala bih


75-17
TRANSLATION
75:17 in-na 'Alaynaa jam'Ahuu wa qur'aanah


75-18
TRANSLATION
75:18 fa idhaa qara'naahu fat-tabi'┼ qur'aanah75-19
TRANSLATION
75:19 thum-ma in-na 'Alaynaa bayaanah75-20
TRANSLATION
75:20 kal-laa bal tuHib-buunal 'AAjilah75-21
TRANSLATION
75:21 wa tadharuunal aakhirah75-22
TRANSLATION
75:22 wujuuhuy yawmaidhin naaDirah75-23
TRANSLATION
75:23 ilaa rab-bihaa naaZirah75-24
TRANSLATION
75:24 wa wujuuhuy yawmaidhim baasirah75-25
TRANSLATION
75:25 taZun-nu ay yuf'Ala bihaa faaqirah75-26
TRANSLATION
75:26 kal-laa idhaa balagatit taraaqiy75-27
TRANSLATION
75:27 wa qiyla man* raaq75-28
TRANSLATION
75:28 wa Zan-na an-nahul firaaq75-29
TRANSLATION
75:29 waltaffatis saaqu bis saaq


75-30
TRANSLATION
75:30 ilaa rab-bika yawmaidhinil masaaq


75-31
TRANSLATION
75:31 fa laa Saddaqa wa laa Sal-laa


75-32
TRANSLATION
75:32 walaakin kadhdhaba wa tawal-laa


75-33
TRANSLATION
75:33 thum-ma dhahaba ilaa ahlihii yatamaT-Taa75-34
TRANSLATION
75:34 awlaa laka fa awlaa


75-35
TRANSLATION
75:35 thum-ma awlaa laka fa awlaa75-36
TRANSLATION
75:36 a yaHsabul insaanu ay yutraka sudaa75-37
TRANSLATION
75:37 alam yaku nuTfatam mim maniy-yiy yumnaa


75-38
TRANSLATION
75:38 thum-ma kaana 'Alaqatan fa khalaqa fa saw-waa


75-39
TRANSLATION
75:39 fa ja'Ala minhuz zawjaynidh dhakara wal unthaa75-40
TRANSLATION
75:40 a laysa dhaalika bi qaadirin 'Alaa ay yuHyiyal mawtaa
(PrayerWare)