Kâri'ah Suresi (101) Ayetler 1-11

Besmele


Bütün sureyi okutmak için tιkla
101-1
MEAL


101-2
MEAL


101-3
MEAL


101-4
MEAL


101-5
MEAL


101-6
MEAL


101-7
MEAL


101-8
MEAL


101-9
MEAL


101-10
MEAL


101-11
MEAL


Posta: