Müddessir Suresi (74), Ayetler 1-56

Besmele


Bütün sureyi okutmak için tιkla74-1
MEAL

74-2
MEAL

74-3
MEAL

74-4
MEAL

74-5
MEAL

74-6
MEAL

74-7
MEAL

74-8
MEAL

74-9
MEAL

74-10
MEAL

74-11
MEAL

74-12
MEAL

74-13
MEAL

74-14
MEAL

74-15
MEAL

74-16
MEAL

74-17
MEAL

74-18
MEAL

74-19
MEAL

74-20
MEAL

74-21
MEAL

74-22
MEAL

74-23
MEAL

74-24
MEAL

74-25
MEAL

74-26
MEAL

74-27
MEAL

74-28
MEAL

74-29
MEAL

74-30
MEAL

74-31
MEAL

74-32
MEAL

74-33
MEAL

74-34
MEAL

74-35
MEAL

74-36
MEAL

74-37
MEAL

74-38
MEAL

74-39
MEAL

74-40
MEAL

74-41
MEAL

74-42
MEAL

74-43
MEAL

74-44
MEAL

74-45
MEAL

74-46
MEAL

74-47
MEAL

74-48
MEAL

74-49
MEAL

74-50
MEAL

74-51
MEAL

74-52
MEAL

74-53
MEAL

74-54
MEAL

74-55
MEAL

74-56
MEAL


Posta: